Hollanda'da Ahilik Günü kutlanıyor

Türkiye'de 22 yıldır ekimin üçüncü haftası Ahilik Haftası olarak kutlanıyor. Geçtiğimiz hafta değişik şehirlerde yapılan farklı etkinliklerle Ahilik haftası Türkiye'de dopdolu geçmişti.

Bu yıl Hollanda'da Ahilik ve Ahi Günü Lahey'de bulunan Hollanda Diyanet Vakfi Ahi Evran Camisi tarafından bir Konferans ve Anma Günü seklinde tertip edildi.Konferansa Türkiye'den İstanbul Büyükşehir belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ali Mazak, Ahi Evran Enstitüsü Müdürü Süleyman Demir konuşmacı olarak katıldılar.

Ahi Evran Camii Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Cengiz'in açılış konuşmasının ardından, temsili olarak ahilik yöresel giyisiler ile konferansa katılanlara ahilik canlandırıldı.

İstanbul Büyükşehir belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Dr. Ali Mazak, Ahiliğin öneminden anlattı. Ali Mazak konuşmasında, ahiliğin 13.yüzyıldan 19.yüzyıla dek Anadolu'da, Balkanlar'da ve Türkistan'da yaşamış olan Türklerin sanat ve meslek alanında yetişmelerini ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluşun adı olduğunu söyledi. Türklerin Anadolu'ya gelmesinde ve burada yer yurt sahibi olmasında bu kuruluşun çok önemli rolü olduğunu belirten Mazak, "Ahiler, Anadolu'ya gelen Türkleri, önce misafirhanelerde misafir etmiş sonra bir sanatı olanlara işyeri açmış, kurdukları zaviye ve onun yanına inşa ettikleri evler ile mahalle ve sokaklar oluşmuş işyerleri, siteler, çarşılar ve yerleşim yerleri kurulmuştur. Ahilerin kurdukları teşkilat bir bakıma bugün ki esnaf odaları, işveren sendikaları, ticaret odaları, sanayi odaları, işçi sendikaları, eğitim hizmetleri veren kuruluşlar, TSE ve Belediyeler gibi kurum ve kuruluşların görevlerini üstlenmiştir. Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların atası Ahilik teşkilatıdır. "diye konuştu.

Ahlak ile sanatın uyumlu birleşimi olan Ahilik'in, toplumun ayakta kalabilmesi için gerekli olan sosyal adalet ve ahlakın yerleşmesinde büyük katkısı olan bir yaşam biçimi olduğunu belirten Mazak, bunun Türkler dışında hiçbir ulusta görülmeyen bir yaşayış biçimi olduğunu söyledi.

(CİHAN)


26 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5