Sağlık-Sen, lisans tamamlamadaki sorunlar için devrede

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nın lisans tamamlama programlarındaki sorunların çözümü için harekete geçti. Sendika Yöneticileri, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e gönderdikleri yazılarda Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunlarının da lisans tamamlama hakkından yararlanması yanında, ön kayıt yaptıramayan adayların lisans tamamlama başvurularının kabul edilmesini istedi.

Sağlık-Sen, lisans tamamlama pogramlarından Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunlarının yararlanması için Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e yazı gönderdi.

Sendika tarafından Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e gönderilen yazıda, "Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları kayıt yaptırabilmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Sağlık Teknikerliği Bölümü'ne kayıt yaptırıp bu bölümü bitiren öğrencilere, bölümün isim değiştirmesinden dolayı aynı derslerden eğitim almalarına rağmen farklı diplomalar verilmiştir. Bu bölüm mezunlarından sağlık memurluğu diploması verilenler, hemşirelik lisans tamamlama programına kayıt yaptırabilirken; aynı programa, sağlık teknikerliği diploması verilenlerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu durum, sağlık teknikerliği diplomasına sahip adayların mağduriyetine neden olmaktadır." denilerek, Sağlık Teknikerliği Bölümü'nden mezun olanlara lisans tamamlama imkanı verilmesi istendi.

Öte yandan, Sağlık-Sen yöneticileri, lisans tamamlama kayıtlarında adaylardan noter onaylı diploma suretinin istenmesine itiraz ederek, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı genelgesinin 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin (d) bendine aykırı olduğuna dikkat çekerek, genelgenin geri çekilmesini talep etti.

Sendika yöneticileri, lisans tamamlamada ön kayıt yaptıramayan adayların lisans tamamlama başvurularının kabul edilmesi için de Bakanlığa yazı gönderdi.

(CİHAN)


19 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5