Son kullanma tarihi geçen ilaçlar eczanelerde toplanacak

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçların ülke genelinde toplanmasını ve bertarafını sağlayacak bir sistem için harekete geçti.

Evlerdeki atık ilaçların eczanelerde toplanmasını öngören sistem ile hastanelerde de atık ilaçlar ayrı toplanarak bertarafa gönderilecek. Sistem ile atık ilaçların insan ve çevre salığı üzerindeki olumsuz etkilerine son verilecek.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, atık ilaçların ülke genelinde toplanması için harekete geçildi. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Türk Eczacıları Birliği, İlaç İşverenler Sendikası, Türkiye İlaç Sanayi Derneği ve atık ilaçların bertarafını gerçekleştiren Ekolojik Enerji ülke genelinde atık ilaç toplama sistemi kurulması için anlaştı.

EVDE KULLANILMAYAN İLAÇLAR ECZANELERE VERİLECEK

Çalışma kapsamında bir ay içinde sistemin işleyişini belirleyecek bir yönetmelik taslağı hazırlanacak. Uygulamaya 2010 yılı içinde geçilecek.

Düzenleme ile evlerde kullanılan, son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçlar eczanelere verilecek. Eczanelerde toplanan atık ilaçlar kayda alındıktan sonra bertaraf tesisine gönderilecek. Böylece hem Türkiye'de hangi ilaçlardan ne kadar kullanıldığı kesin olarak ortaya çıkacak hem de atık ilaçların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırılacak.

Çalışma kapsamında hastaneler başta olmak üzere ilaç kullanımı bulunan kuruluşlarda da atık ilaç toplama işlemi gerçekleştirilecek.

(CİHAN)


18 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5