İş dünyasından ortak talep: İşsizlikteki düşüş yeni teşviklerle pekiştirilmeli (Özel)

Şubat ayında yüzde 16,1 ile tarihi rekorunu kıran işsizlik oranlarındaki gerileme iş dünyasını umutlandırdı. Patronlar, işsizlik oranındaki düşüşün sürmesi için teşviklerin önemine, işçi temsilcileri ise piyasadaki iyimser havanın korunması gerektiğine vurgu yapıyor. İşadamları, şubat ayından bu yana devam eden işsizlik rakamlarındaki düşüşün yeni teşviklerle süreceği görüşünde birleşiyor. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, KOBİ'lere verilen desteğin istihdamı arttıracağına dikkat çekerken, "Ancak KOBİ'lerin üretimini büyük sanayici alacağı için onlara da uzun vadeli krediler verilmeli." uyarısında bulunmayı da ihmal etmiyor.

İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre işsizlik temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi. Bu yılın şubat ayında yüzde 16,1 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran işsizlik rakamlarının son 5 ayda düşüşe geçmesi 'olumlu hava yakalandı' şeklinde yorumlandı. Konuyu Cihan'a değerlendiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, hükümetin işsizliği azaltma adına geçen hafta attığı KOBİ'leri destekleme kredilerinin hayati önem taşıdığını söylüyor.

KOBİ'lerin işsizliğin azaltılması için çok önemli olduğunu kaydeden Ahmet Nazif Zorlu, "Sanayiye de bazı desteklerin gelmesi lazım. Sanayi olmazsa KOBİ'nin üretimi olmaz. Sanayiciye uzun vadeli krediler verilmeli. Abi konumundaki sanayi sıkıntıdaysa üretim ve istihdam sürekli olmaz." değerlendirmesinde bulunuyor. Zorlu Grubu'nun patronu, yüzde 30 düşen ihracatın ve azalan kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'lere çıkmasıyla işsizlikteki azalmanın süreceğine de vurgu yapıyor.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük de 0,2 puanlık düşüşün kriz ortamında yaşandığına dikkat çekerek, "Bu olumlu havayı devam ettirmek için iç piyasayı canlandırma önlemleri alınmalı. ÖTV ve KDV indirimleri tüm sektörlere yayılması gerekir. Ayrıca sigorta primlerinin kademeli olarak indirilmesi de istihdamı arttıracaktır." diyerek, sanayicilerin taleplerini sıralıyor. İstihdamdaki artış için gerekli olan enstrümanın üretimi devam ettirmek olduğuna dikkat çeken Küçük, "İşsizlikteki düşüşlerin bize moral vermesi gerekir." diyor.

İşçi örgütleri de orandaki gerilemenin alınacak tedbirlerle daha iyi noktalara geleceği görüşünde. Hak-İş Başkanı Salim Uslu, kronik hale gelen işsizlikteki düşüşün ilave tedbirler alınması durumunda daha iyi noktaya geleceğine işaret ederek, "Piyasadaki iyimser havayı devam ettirdiğimiz taktirde, kayıt dışı istihdamı engelleyerek işsizliği frenleyeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullanıyor.

İŞSİZLİK ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM ŞÖYLE GELİŞTİ*

Aylar 2008 2009

Ocak 11,6 15,5

Şubat 11,9 16,1

Mart 10,7 15,8

Nisan 9,6 14,9

Mayıs 8,9 13,6

Haziran 9,0 13,0

Temmuz 9,4 12,8

(*) Yüzde, İstatistik Kurumu verileri

(CİHAN)

İş dünyasından ortak talep: İşsizlikteki düşüş yeni teşviklerle pekiştirilmeli (Özel)

15 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5