Memur-Sen: Kamu çalışanlarının iş güvencesini tartışmaya açanlar, bugün ahkam kesiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kendilerine yönelik olarak yapılan, 'Anayasa taslağında kamu çalışanlarına yer verilmediği' yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gündoğdu, Anayasa taslağında memurlara yer verilmediğini söyleyenlerin taslağı bir kez bile okumadıklarının ortaya çıktığını ifade etti.

Memur-Sen'in hazırladığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan Anayasa Raporu'nun hem hazırlanmasının, hem de Başbakan Erdoğan'a takdim edilmesinin toplu görüşme sürecinden çok önce gerçekleştiğini ifade eden Gündoğdu, "Toplu görüşme masasında, kamu çalışanlarınıngüvencesini tartışmaya açan metni imzalayıp bu yanlışlarından bizim sayemizde kurtulanlar, yaptıklarını ne çabuk unuttular da bugün bizi suçluyorlar." dedi. Konuyla ilgili Memur-Sen Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Ahmet Gündoğdu, şunları dile getirdi:

"Yeni Anayasa konusunu önemseyen kişi ve kuruluşlarla paylaştığımız ve kamuoyuna deklare ettiğimiz Yeni Anayasa Raporu'nu inceleyen, izan sahibi ve anlama yeterliğine sahip herkes görecektir ki rapor içeriğinin büyük bir bölümünde kamu çalışanlarının hakları ve Yeni Anayasa'ya ilişkin beklentileri dile getirilmiştir. Bu çerçevede raporun 40 ila 46. sayfaları 'Toplu sözleşme ve grev hakkı yoksa sendika kurma hakkından söz edilmez' başlığıyla Konfederasyonumuzun ve kamu görevlilerinin öncelikli ve vazgeçilmez talebi olan toplu sözleşme ve grev hakkına ayrılmış, 48 ila 50. sayfaları ise 'Demokrasimiz kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağı kalktığında topallıktan kurtulacak' başlığıyla, kamu görevlilerinin kamu görevlisi sıfatını koruyarak siyaset yapma, siyasi partilere üye olma ve siyasi partilerde görev alma ile seçilmek için aday olmalarına ilişkin teklif ve taleplerimize yer verilmiştir."

Gündoğdu, ayrıca, "Daha açık bir ifadeyle raporumuzun yaklaşık 10 sayfası münhasıran kamu görevlilerini doğrudan ilgilendiren ve kamu görevlilerimizin insan onuruna yaraşır hayat standardına ulaşabilmelerine imkan sağlayacak, sendikal hak ve özgürlükleri evrensel hukuk kural ve ilkelerine uygun olarak kullanmalarına zemin hazırlayacak hak ve konulara ayrılmıştır." diyerek yapılan eleştirilerin izan, insaf ve iyi niyetten yoksun olduğunu söyledi. Gündoğdu, 'karalama telaşına düşen ve yetkisini kaybetmiş Konfederasyonun Genel Başkanı ile ortak bir eylem kararı almamalarının' ne kadar isabetli bir karar olduğunun tekrar ortaya çıktığını kaydetti.

Teşkilatını haklarını korumak anlamında eylemlilik sürecini hazırlayan ve bunu deklare eden tek Konfederasyonun Memur-Sen olduğunu kaydeden Gündoğdu, bu kapsamda, 3 Ekim 2009 Cumartesi 'Başbakan'a mektup' gönderme, 10 Ekim 2009 Cumartesi günü 'kitlesel basın açıklaması' şeklinde ve bütün illerde eş zamanlı gerçekleştirilen eylemlerin kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini ve yazılı ve görsel basın tarafından da kayıt altına alındığına dikkat çekti.

"İŞ GÜVENCESİNİ TARTIŞMAYA AÇIYORLARDI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yazılı açıklamasında, 2009 Toplu Görüşmeleri sonrası, kamu görevlilerinin iş güvencesini tartışılmasını öngören hükümlerin yer aldığı tutanağı imzalayanların, bu yanlışlarından kendileri sayesinde kurtulduklarını da ifade ederek, "Kamu görevlilerini üreten birey yerine tüketen birey olarak görüp sermaye ile işbirliği yaparak 'harcayın ki sermaye sahipleri kurtulsun' mesajı vermeyi sendikacılık sayan, toplu görüşme masasında ise harcayın mesajı verdiği kamu görevlilerinin harcayacak parası bulunmadığını dile getirmeye çalışan Sayın Genel Başkana tavsiyemiz; okuduğunu anlayamıyorsan yazandan destek al, kamu görevlileri ile sermaye sahipleri arasındaki tercihini kamuoyuna deklare et. İsmini vermeyi gereksiz gördüğümüz, yetkisini kaybeden Genel Başkanın Konfederasyonumuza yönelik gerçek dışı ithamının altında da aslında yukarıda tarihlerini verdiğimiz eylemlerde elde ettiğimiz başarıdan duyduğu rahatsızlık yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'in söylemleriyle ve talepleriyle toplu görüşme sürecine yön veren Konfederasyon olduğunun da dile getirildiği açıklamada son olarak, "Memur-Sen, kamuoyuna deklare ettiği takvimde yer alan eylemleriyle de kamuoyunun ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılarken siyasi iradenin de yanlıştan dönmesine kapı aralayacaktır. Bütün amacımız üyemiz olsun olmasın kamu görevlilerinin insan olmak ve üretmekten kaynaklanan haklarını ve haklı taleplerini kazanıma dönüştürmektir. Kamuoyuna, teşkilatımıza ve üyelerimize şunu ifade etmek istiyoruz; dışımızda ne olduğuna bakmıyoruz, Memur-Sen kamu çalışanları ve milletimiz adına mücadele etmeye devam edecektir." denildi.

(CİHAN)


14 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5