Beden eğitimi, resim ve müzik ders saatlerinin düşürülmesine tepki gösterdiler

12.10.2009- Adana'daki eğitim sendikaları, beden eğitimi, resim ve müzik ders saatlerinin düşürülmesi nedeniyle valilik önünde eylem yaptı. Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen üyelerinin katıldığı eylem için emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eylemciler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş İl Özlük Hukuku Sekreteri Belgin Işık Ünal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gençliğin kendini ifade ettiği, beden ve ruh sağlığına yararlı olan, ekip çalışmasını aşılayan, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artıran, beden eğitimi, resim ve müzik derslerinin yok etmeye çalıştığını iddia etti.

Orta Öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'nde beden eğitimi, resim ve müzik derslerini tüm liselerde 'seçmeli zorunlu ders' yapıldığını aktaran Ünal, "9. sınıflar için haftada 2 saat, 10, 11 ve 12. sınıflar için bir saate indirildi. Okul müdürlükleri, bir sınıf için bu dersleri zorunlu ders olarak görülmesine rağmen seçerek programa koyabiliyor. Bu durumun sonucu olarak bu branşlardaki binlerce öğretmen norm kadro fazlası oldu. Ayrıca, beden eğitimi dersi bir okulda seçilmemişse o okul, hiç bir spor faaliyetine katılamaz ve yapamaz." dedi.

Türk Eğitim-Sen Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Selahattin Dolgun ise, kötü alışkanlıkların engellenmesinin, spor ve sanatsal etkinliklerle mümkün olduğunun altını çizerek, Milli Eğitim Bakanlığının yanlışından dönmesini beklediklerini dile getirdi.

Eylemciler açıklamalarının ardından olaysız şekilde dağıldı.

(CİHAN)

Beden eğitimi, resim ve müzik ders saatlerinin düşürülmesine tepki gösterdiler Beden eğitimi, resim ve müzik ders saatlerinin düşürülmesine tepki gösterdiler

12 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5