Ermeni soykırımı iddialarını bilim adamları inceleyecek

Türkiye ile Ermenistan arsında 'İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol' imzalandı. Protokolde, "İki halk arasında karşılıklı güven tesis edilmesi amacıyla mevcut sorunların tanımlanması ve tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız bilimsel incelemesini de içerecek şekilde bir diyalogun uygulamaya konulması"nda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Bu ifade, Ankara'nın Ermeni soykırımı iddialarının tarihçiler komisyonu tarafından incelenmesi çağrısının kabul edildiğini gösteriyor.

Türkiye ve Ermenistan ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişare gerçekleştirilmesi konusunda da mutabakat sağlandı.

İki ülke, mevcut ulaştırma, iletişim, enerji altyapısı ve şebekelerinden en iyi şekilde istifade edilmesi ve bu yönde tedbirler alınması; işbirliğini güçlendirmek amacıyla ikili hukuki çerçevenin geliştirilmesi konusunda da anlaştı.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ TEŞVİK EDİLECEK

Ankara ve Erivan, ilgili kurumlar arasında ilişkilerin desteklenmesi ve uzman ve öğrenci değişimini teşvik etmek yoluyla bilim ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması ve iki tarafa ait kültürel mirasın korunması ve ortak kültürel projelerin başlatılması amacıyla harekete geçilmesine karar verdi.

İki ülke, vatandaşlarına gerekli yardımı ve korumayı sağlayabilmek için 1963 tarihli Konsolosluk İlişkilerine dair Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk alanında işbirliği tesis edilmesi konusunda anlaştı.

Türkiye ile Ermenistan arasında ticaret, turizm ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla somut tedbirler alınması; çevre konularına ilişkin diyalog kurulması ve işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında da mutabakata varıldı

HÜKÜMETLER ARASI KOMİSYON KURULACAK

Türkiye ve Ermenistan, ilişkilerin geliştirilmesi için ayrı alt komisyonları da kapsayan Hükümetler arası bir ikili Komisyon kuracak. Hükümetler arası komisyonun ve alt komisyonlarının çalışma kurallarını hazırlamak üzere protokolün yürürlüğe girmesini izleyen günden 2 ay sonra iki dışişleri bakanı başkanlığında bir çalışma grubu oluşturulacak. Bu çalışma kuralları, protokolün yürürlüğe girmesini izleyen 3 ay içerisinde bakanlar seviyesinde onaylanacak.

Hükümetler arası komisyon anılan çalışma kurallarının kabul edilmesinin hemen ardından ilk toplantısını gerçekleştirecek. Alt komisyonlar bu andan itibaren en geç 1 ay içerisinde çalışmalarına başlayacak ve görevlerini tamamlayana dek ara vermeden çalışacak. Uygun olması halinde alt-komisyonlara uluslararası uzmanlar da katılacak.

(CİHAN)


10 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5