Bakan Yılmaz: Göçmenler, göç edilen ve göçü veren ülke için refah kaynağı olabilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan 'Engelleri Aşmak: Göç ve İnsani Gelişme' raporu göçün insan özgürlüğünün ana unsurlarından biri olduğunu söylüyor. Göçün, yer değiştiren insanla, göç alan toplumlar ve göç veren ülkelerde kalanlar için insani gelişimin önünü açabileceğine dikkat çekiliyor.

Bugün, IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın da yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda tanıtılan Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere göçün oranı yüzde 30'u bulmuyor. Toplantıya katılan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, hareket serbestisi sağlanarak insanların daha iyi yaşam koşullarına, sağlık ve eğitime daha kolay erişimi ve iş bulabilmeleri gerektiğini söyledi.

Göçmenlerin, göç edilen ve göçü veren ülke için refah kaynağı olabileceğini belirten Yılmaz, ''Kamuoyunu bilgilendirirken, bu mesajın altını çizersek, göçmenlere karşı dünyanın her yerinde gördüğümüz ayrımcı ve kibirli tavrı da ortadan kaldırmaya katkıda bulunuruz.'' dedi. Toplumsal huzursuzluğun yaşandığı durumlarda göçmenlerin günah keçisi olduklarına ve suçlandıklarına dikkat çekti. Ülke içinde veya dışında hareket edebilmenin temel bir insan hakkı olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Gelişmiş ülkeler, insanların serbest dolaşımının önünde birçok engel çıkarmışlardır. Kanımca, bunu sermayenin serbest dolaşımından ayıramayız. Eşitsizliğin yaşandığı bir dünyada dengelerin yeniden kurulması gerekir. Bunun için de hem hareket serbestisi sağlanarak insanların daha iyi yaşam koşullarına, sağlık ve eğitime daha kolay erişimi ve iş bulabilmeleri gerekir. Aynı zamanda sermaye de serbestçe dolaşmalıdır ki, daha karlı işletmeler kurulabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

UNDP'nin 'Engelleri Aşmak: Göç ve İnsani Gelişme' raporunda ise, göçün her zaman fayda getirmeyeceği de vurgulanırken, insani gelişime önemli ölçüde katkıda bulunabileceği ifade ediliyor. Rapora göre, çoğu göçmen kendi ülkeleri içinde yer değiştiriyor. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere göçün oranı yüzde 30'u bulmuyor. Afrikalıların ise saece yüzde 3'ü kendi ülkelerinin dışında yaşıyor.

Raporda özetle şu önerilere yer veriliyor:

-Var olan giriş kanallarının daha fazla çalışana, özellikle vasıfsız işçilere açılması

- Göçmenlerin eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden oy hakkına kadar temel insan haklarının güvence altına alınması

-Göçün işlem maliyetinin düşürülmesi

-Hem göç alan toplumlara hem de göçmenlere yarar sağlayacak işbirliğine dayalı çözümlerin bulunması

-İç göçün kolaylaştırılması

-Göç veren ülkelerde göçün kalkınma stratejilerine eklenmesi

(CİHAN)


07 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5