Başbakan Erdoğan: Türkiye, benzer ülkelere göre krizden daha az etkilendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomide gerçekleştirdiği köklü ve cesur reformlar sayesinde dünyada etkili olan küresel krizden diğer ülkelere göre daha az etkilendiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, "Bir çok ülkede bankacılık sistemi problemlerin merkezi haline gelirken ülkemiz krizi finans sektörüne hiçbir destek vermeden atlatan tek OECD ülkesi oldu." şeklinde konuştu. Buna rağmen kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik yaklaşımına karşı tepkisini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin sağlam ekonomik yapısı, son yıllarda gösterdiğimiz üstün makro ekonomik preformans, krizde gösterdiğimiz durum ile kredi derecelendirme notumuzun daha iyi noktalarda olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Başbakan Erdoğan, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen gala yemeğine katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaparak küresel kriz ve Türk ekonomisi hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Erdoğan, uluslararası camianın, küresel krizin olumsuz etkilerini en aza indirecek adımların işbirliği ve koordinasyon içinde atılması konusunda son 1 yılda başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Erdoğan, yaşama geçirilen düzenlemelerin olumlu etkilerini gösterdiğini ve dünya ekonomisinin iyileşme sürecine girdiğini söyledi. Erdoğan, ''Çok kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan bu kriz, her ne kadar etkileri azalmış ve iyileşme sürecine girilmiş olsa da tüm dünyayı farklı şiddetlerde etkilemeye devam ediyor." dedi.

Son bir yılda yaşananlara bakıldığında, geçmişte yaşanan birçok krizin aksine bu defaki sorunun kaynağının gelişmiş ülkeler olduğunun görüldüğünü anlatan Erdoğan, "Gelişmekte olan ülkeler, özellikle de düşük gelirli ekonomiler, bu krizin oluşmasında sorumlulukları olmamasına karşın krizin sonuçlarından önemli ölçüde etkilendiler ve bedel ödediler." ifadelerini kullandı.

Krizin aşılması için atılan adımlara da değinen Erdoğan şunları söyledi: "Uluslararası camia, yaşadığımız küresel krizin olumsuz etkilerini en aza indirecek adımların işbirliği ve koordinasyon içinde atılması konusunda son bir yılda başarılı bir sınav vermiştir. Ortak bir anlayış içinde ve koordineli olarak ülkeler tarafından bir seri önlem ve düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu önlemler olumlu etkilerini göstermiş ve dünya ekonomisi hakikaten bir iyileşme sürecine girmiştir.''

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ

Türkiye'de 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz ile uzun yıllar boyunca elde edilen kazanımların bir çırpıda kaybedildiğini anlatan Erdoğan, hükümet olarak ekonomide köklü ve cesur reformlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Özellikle finans sektöründe önemli adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, yaşanan son krizde bankacılık sektörünün çok iyi bir sınav verdiğini dile getirdi. Gerçekleştirilen reformların ne denli etkili olduğunun görüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Bir çok ülkede bankacılık sistemi problemlerin merkezi haline gelirken ülkemiz krizi finans sektörüne hiçbir destek vermeden, burası önemli atlatan tek OECD ülkesi oldu." şeklinde konuştu.

Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen yapısal reformların yanısıra kamu maliyesinde disiplinden taviz vermeyerek, kamu borç yükünü hızlı bir şekilde azalttıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu sayede Türkiye son 7 yıl içinde karşılaştığımız farklı büyüklükteki dalgalanmaları asgari düzelde atlattı" dedi.

Son dönemlerdeki fon hareketlerindeki daralmaya rağmen hazinenin iç ve dış finansmanda sorun yaşamadığına dikkat çeken Başbakan Erdoğan, "Bankacılık sektörümüz ve özel sektörümüzün dış piyasalardan finansman sağlayabilmesi büyük ölçüde uyguladığımız politikaların neticesidir. Yaşadığımız krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kısa vadede bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. Kilit sektörlerde vergi indirimleri yaptık. İstihdamın artırılması kapsamlı teşvik paketleri hazırladık. Piyasalardaki likitide imkanlarını artırdık. Aktif bir para politikası izledik. Sözkonusu tedbirler ve son 7 yılda gerçekleştirdiğimiz yapılasal reformlar sonucunda Türkiye'nin benzer ülkelere kıyasla krizden daha az etkilendiğini söyleyebiliriz." açıklamalarını yaptı.

Krizi fırsata çevirme gayretinde olduklarını anlatan Erdoğan şunları söyledi: "Gerek iç gerek dış piyasada işlem gören tahvillerimizin getirileri ve risk primleri önemli ölçüde gerileyerek kriz öncesi seviyenin altına indi. Bunu da yeterli görmüyoruz. biz bu kiriz her açıdan bir fırsata dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Kriz esnasında zayıf noktaları tespit etme imkanımız oldu. Bu zayıf noktaları şimdi güçlendiriyoruz. Kriz sonrasına daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu kapsamda maliye politikaları alanında belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve orta vadeli hedeflerimizi ortaya koyan programımızı hazırladık."

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA ELEŞTİRİ

Başbakan Erdoğan konuşmasında ülke ekonomilerine etki eden kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin eleştirilerini de dile getirdi. "Ülkemize ilişkin çeşitli piyasa göstergeleri, ülkemiz performasının bize göre daha yüksek kredi notuna sahip bir çok ülkeye kıyasla daha iyi durumda olduğunu gösteriyor." diyen Başbakan Erdoğan,"Bu gerçeklerin altını çizmemiz gerekiyor. Sizler zaten işin içerisindesiniz, gayet iyi biliyorsunuz. Hangi ülkeler ne durumdalar biliyorsunuz. Buna rağmen kredi notları nerede bunu gayet iyi biliriz." dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının finansal sistem üzerindeki rolünün gözden geçirilmesi girişimini çok önemli gördüğünü söyleyen Erdoğan şu tespitlerde bulundu: "İdeolojik yaklaşımlarla derecelendirme yapılmaz. Özel ilişkilerle oluşturulan hukuklarla derecelendirme yapılmaz. Ama ne yazık ki dünyamızda bunların da yapıldığını görüyoruz. Nitekim bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ciddi manada kredilerini kaybettiklerini görüyoruz. Kredi derecelendirme sürecinde şeffaflığın ve kalitenin artırılmasının, çıkar çatışmalarının azaltılmasının finansal sektörün sıhhati açısından çok önemli olduğunun da altını çiziyorum. Ülkemizin sağlam ekonomik yapısı, son yıllarda gösterdiğimiz üstün makro ekonomik preformans, krizde gösterdiğimiz durum ile kredi derecelendirme notumuzun daha iyi noktalarda olması gerektiğine inanıyoruz, düşünüyoruz."

(CİHAN)


03 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5