Sivil toplum kuruluşları, katkı payının artırılmasına tepki gösterdi

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, muayene katılım paylarındaki artışa tepki gösterdi.

Eczacılar Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KEKS) ile Belediye İş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcilikleri, Mardin Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Temsilcilikler adına açıklama yapan Cengiz Bingöl, "Sağlık emekçisi eczacılar veznedar değildir. Birçok ülkede bireysel hak tanımı kapsamında sağlık bir temel hak olarak kabul edilmektedir. İnsanların sahip oldukları dil, din, ırk, cinsiyet ve gelir gibi unsurlara bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden eşit faydalanmaları konusunda, genel bir kabul söz konusudur. Özellikle yoksullara devletin sınırsız tedavi hizmeti sağlaması sosyal bu sorumluluk ve görevdir." dedi.

Bingöl, "Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 41. maddesinde de belirtildiği üzere, devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Bu veriler ışığında sorulması gereken şudur: Ülkemizde bu tedbirle alınmakta mıdır? Geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'yla vatandaşın sağlık sorunları azalmış mıdır? Kamu emekçileri ve yeşil kart sahiplerine sağlık ocaklarında parasız verilen tedavi hizmeti devam edecek midir? Eczacılara verilen tedavi hizmetlerinin tahsildarı olma görevi sona erecek midir? Mardin Eczacılar Odası olarak bu sorulara vereceğimiz cevap ne yazık ki kocaman bir hayırdır." diye konuştu.

(CİHAN)

Sivil toplum kuruluşları, katkı payının artırılmasına tepki gösterdi Sivil toplum kuruluşları, katkı payının artırılmasına tepki gösterdi Sivil toplum kuruluşları, katkı payının artırılmasına tepki gösterdi

01 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5