İnsan Hakları Komiseri Hammarberg, Türkiye'de azınlık ve mülteci raporunu açıkladı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, 28 Haziran - 3 Temmuz tarihlerinde İstanbul, İzmir ve Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından hazırladığı iki raporu bugün yayınladı. Hammarberg, mülteci ve azınlık hakları konularının ele aldığı raporlarda Türkiye'ye çeşitli tavsiyelerde bulundu. Hükümeti Kürtler ve Alevilerle başlattığı diyalogdan dolayı kutladı. Türkiye'nin Ermeni, Musevi ve Rumların dışındaki azınlıkların varlığını tanımamasının endişe verici olduğunu kaydeden İnsan Hakları Komiseri, devletin tüm gruplarla diyalog kurması gerektiğini belirtti.

KÖY KORUCULUĞU KALDIRILMALI

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, farklı dini grupları marjinalleştirilmesinin kaygı verici olduğunu vurgularken çok kültürlü toplum değerlerini geliştirmek üzere çalışmalarda bulunulması tavsiyesinde bulundu. Gayrimüslim azınlık vakıflarının mülkiyet edinme haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Göç ettirilen Kürt kökenli vatandaşların memleketlerine geri dönmeleri ya da yaşamak istedikleri bölgelere yerleşmelerini sağlamak ve zararlarını tazmin etmek için Türk devletine önemli görev düştüğünü vurgulayan Hammarberg, köy koruculuğu sisteminin karldırılması gerektiğini savundu. Ayrıca ilgili bölgelerde mayın temizleme çalışmalarının yoğunlaştırılmasını tavsiye etti.

ROMANLAR MARJİNALLEŞTİRİLMEMELİ

Thomas Hammarberg raporunda mülteci ve sığınmacılarla ilgili prosedürün Avrupa Konseyi normlarına göre yenilenmesini önerdi. Raporda 2008 yılında İran ve Irak'a iade edilen mültecilerin sayısının kaygı verici olduğu belirtildi. Mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insan hakları ihlali başvurularının ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini kaydeden İnsan Hakları Komiseri Hammrberg, sınır polislerine verilen eğitimin kalitesinin arttılımasını istedi.

Türkiye'de yaşayan Romanların marjinalleştirildiğini savunan Hammarberg, özel ve sosyal haklarını savunmakta güçlük çektiklerini ve polis kuvvetleri tarafından kötü muamele gördüklerini kaydetti. Komiser, Türk yetkilileri ayrımcılığa maruz kalan Romanlarla ilgili daha etkili önlemler almaya davet etti.

Thomas Hammarberg, Ankara'daki temaslarında başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere çok sayıda bakanlık ve üst düzey yetkiliyle bir araya gelmişti. İnsan Hakları Komiseri İstanbul'da ise Çocuk Esirgeme Kurumu, Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğü, Fenerbahçe'deki Çeçen mülteci kampı, Sulukule'de Roman vatandaşlar ve çok sayıda sivil toplum örgütünü ziyaret etmişti.

(CİHAN)

İnsan Hakları Komiseri Hammarberg, Türkiye'de azınlık ve mülteci raporunu açıkladı

01 Ekim 2009 Haberleri 1 2 3 4 5