İZSU 5 yıllık hedeflerini belirledi: İzmir'in su ve altyapı sorunu kalmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2010-2014 yılları arasında yapacağı yatırımları, yeni bir stratejik planla belirledi. Daha önce 2006-2011 yıllarını kapsayan plana, 2014 yılı hedef alınarak yeni projeler eklendi. Önemli proje ve yatırımlar arasında atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon, su ve su şebekesi, su kaçakları kontrolü, baraj, arıtma ve su teminine yönelik çalışmalarla yeni içme suyu arıtma tesisleri yer aldı. Geçen yılki kuraklığı da gözardı etmeyen İZSU, yatırımlarında mevcut havzaların korunması ve yeni kaynakları bularak temiz ve sağlıklı su temini çalışmalarına ağırlık verdi. Çamlı ve Değirmendere barajlarıyla isale hattı ve arıtma tesislerinin yapılması da stratejik plana dahil edildi.

İZSU yetkilileri, üniversitelerle birlikte İzmir Körfezi'nin su kalitesi değişimlerinden havzalardaki tarım faaliyetlerinin ne olması gerektiğine ve denizden tatlı su elde etme imkanlarına kadar geniş bir yelpazede sürdürdükleri çok sayıda ortak araştırma projesiyle ileri teknoloji uygulamalarını şehre taşıdıklarını belirtti. 2010-2014 döneminde İSZU'nun yapacağı projeler şöyle;

YENİ SU KAYNAKLARININ TEMİNİ

İzmir içme suyu master planı hazırlanacak. Yeni yüzeysel su kaynakları devreye girecek. Çamlı Barajı havzasının bilimsel etüdü hazırlanacak, isale hattı arıtma tesisi yapılacak. Değirmendere Barajı isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Acil durumlarda tuzlu su arıtma tesisleri yapılacak. Kuyuların su kalitesi düştüğünde kullanılmak üzere yeraltı suyu arıtma tesisleri yapılacak. Gördes Barajı suyunun şehre kazandırılması için Sarıkız ve Kavaklıdere içme suyu arıtma tesisleri yapılacak. Aliağa ve Balçova içme suyu arıtma tesisleri yenilenecek. 84 yeni su kuyusu açılacak. Yeraltı kuyularının konumunu ve debilerini tespit etmek, verimli hale getirerek iyileştirmek için çalışma yürütülecek. Tahtalı Barajı havzasında 250 hektar alan ağaçlandırılacak.

SU KAÇAKLARININ AZALTILMASI

Genişleyen il sınırları içinde ilçe ve mahallelerdeki su dağıtım şebekeleri üzerinde Halkapınar merkezli bir SCADA sistemi tesis edilerek, düzenli dağıtım sağlanacak. 3 bin kilometre uzunluğunda şebeke ve isale hattı, 70 su deposu yapılacak. Çevre yerleşimlerde merkezdeki gibi izole sayaç bölgeleri oluşturularak uzaktan okuma sistemi kurulacak.

KOLEKTÖRLER YAĞIŞIN ETKİSİNİ AZALTACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 54 kilometre uzunluğunda kolektör ve kanal şebekesinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Yol seviyesinin altında kalan 10 bin 500 adet kanalizasyon baca kapağı yükseltilecek. Konak, Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Çamdibi ve Altındağ'da 23 kilometre uzunluğunda galeri mecra hatlarının bakım, onarım ve temizliği yapılacak. 600 kilometre uzunluğunda atık su toplama ve bertaraf sistemi kurulacak. Kanalizasyon ve yağmur suyu master planı hazırlanacak. Büyükşehir sınırları içindeki yerleşimlerde, yol seviyesinin altında kalan 6 bin adet yağmur suyu ızgarası yükseltilecek. Konak, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 12 kilometre uzunluğunda ızgaralı yağmur suyu kanalı inşa edilecek. 410 bin adet yağmur suyu ızgara ve bağlantı kolu temizlenecek. Metropol sınırları içindeki, 105 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kaynaklı ızgaraların bakım. onarım ve temizliği yapılacak. 190 kilometre uzunluğunda yağmur suyu toplama sistemi yapılacak. 60 kilometre uzunluğunda dere ıslahı yapılacak.

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesi yüzde 35 arttırılacak, 4. fazın inşası 2012 yılında tamamlanacak. Atık su arıtma tesislerini tek merkezden kontrol edebilmek için SCADA sistemi kurulacak. 10 adet atık su arıtma tesisi yapılacak. Atık su arıtma çamurlarını yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirmek için çürütme tesisi inşa edilecek. Çamur yönetimi master planı yapılacak. Çamur kurutma tesisi inşa edilecek. Atık su arıtma tesisleri çıkış suyunun yeniden kullanılması sağlanacak.

Havzaların su kalitesini takip projesi uygulanacak.

(CİHAN)


23 Eylül 2009 Haberleri 1 2 3 4 5