Üniversite hastanesinden trafik kazası faturalarına eleştiri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Soy, yayınlanan genelgeyle üniversite hastanelerine başvuran trafik kazaları olgularının faturalandırılmasının zorlaştırıldığını söyledi.

Prof. Dr. Soy, düzenlendiği basın toplantısında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trafik Kazaları Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 2 ay önce yayınlanan trafik kazalarının faturalandırılmasına ilişkin genelgeyi eleştirdi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Soy, 2 aydır Sosyal Güvenlik Kurumu'nca uygulanan genelgenin trafik kazası geçiren vatandaşlarla, üniversite hastanelerinii mağdur duruma düşürdüğünü ifade etti. Prof. Dr. Soy, genelgeyle kazazededen çok sayıda evrak istendiğini, kurumlarının faturaları tahsil edecek muhatap bulmakta zorlandığını anlattı.

Prof. Dr. Soy, 1983'te yayınlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda trafik kazalarının faturalarının yükümlü sigorta şirketlerince alınacağının belirtildiğini, ancak belirsizlikler nedeniyle hayata geçirilemediğini belirterek, "Bugüne kadar her türlü kaza başvurularının faturaları kişinin sosyal güvenlik kuruluşuna fatura ediliyordu." dedi. Prof. Dr. Soy, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2006 yılındaki genelgesinde kazazedelerin faturaları bağlı bulundukları kurum veya sosyal güvenlik kuruluşuna tahakkuk ettirilmek suretiyle tahsil edildiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Ödemeyi yapan sosyal güvenlik kuruluşları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde ilgisine göre Trafik Sigorta Garanti Fonu'na veya kusurlu kişilere rücu edilmesi yoluna gidiliyordu."

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Soy, 2 ay önce yayınlanan genelgeyi eleştirerek, şunları kaydetti: "Trafik kazasıyla başvuran kişiler ve aileleri can derdi ile uğraşırken, onlardan anlık olarak temin etmeleri imkânsız olan belgeler talep ediliyor. Olay yeri kaza tespit tutanağı, sigorta poliçeleri ve kimlik kartları isteniyor. Sigorta şirketleri ise ödeme yapmamak için her türlü zorluğu çıkartmaya gayret ederek sıklıkla sadece olay yeri tutanağı ile yetinmemekte, ifade tutanağı, sigorta poliçesi, kimlik belgesi ve mahkeme kararı örneklerini şart görmekte. Bunların bir araya getirilmesi bir üniversite hastanesi için çok da mümkün görülmemektedir. Bu belgelerin elde edilmesi halinde bile alacağı süre göz önüne alındığında kurumumuz için ciddi gelir kaybına yol açacağı aşikârdır. Bu uygulamayla hastanelere, sağlık hizmeti vermek dışında olay yeri kaza tespit tutanağı, ifade tutanağı ve adli raporu elde etme, ilgili kolluk kuvveti savcı ve mahkemeyle yazışma, kazayla ilgili hukuki süreci takip etme, sigorta şirketi ile sürekli yazışma ve buna göre fatura düzenleme sorumluluğu getirilmektedir. Bir üniversite hastanesi için bunlar altından kalkılabilecek bir yük değildir. Üniversite hastanelerinin trafik kazası kabul etmeme, acil servislerini kapatmaya neden olacak bir uygulamadır."

(CİHAN)

Üniversite hastanesinden trafik kazası faturalarına eleştiri

14 Eylül 2009 Haberleri 1 2 3 4 5