Elektriğe zam talebi sanayicinin tepkisini çekti

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (TETAŞ) elektrik tarifesine zam talebiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvurması tepkiyle karşılandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Osman Budak, söz konusu talebi endişeyle karşıladıklarını bildirdi. Yazılı açıklama yapan Budak, TETAŞ'ın elektrik fiyatlarının petrol ve doğal gaz fiyatlarına ve döviz kuruna bağlı olduğunu söyleyerek tarife artışlarını açıklamaya çalıştığını belirterek "Ancak, 2009 yılı içinde doğal gaz fiyatları artmamış, azalmıştır. Petrol fiyatlarında da büyük bir yükseliş yok. Döviz kuru ise Ekim 2008 düzeyinde." dedi.

Yıl genelinde ekonominin yüzde 5 ile 7 oranında küçülmesinin beklendiğini kaydeden Budak, "Ekonomik durgunluğun devam ettiği, sanayi üretiminin ve enerji talebinin düşmüş olduğu bir dönemde elektrik fiyatlarına enflasyon oranının çok üzerinde zam yapılması ekonomik büyümeyi ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyecektir." uyarısında bulundu.

Budak, elektriğin sanayi dışında turizm sektörü ve örtü altı tarımında önemli girdiler arasında yer aldığına işaret etti. Antalya gibi klima kullanımının yaygın olduğu illerde elektrik fiyatlarına yapılan zamların topluma maliyetinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Budak, şöyle devam etti: "Bu nedenle konunun ekonomik ve sosyal boyutlarının dikkate alınarak elektrik tarifesinde değişikliğe gidilmemesini talep ediyoruz. TETAŞ'ın görev zararı bütçe kanalıyla veya kurumun ve enerji piyasasının daha etkin çalıştırılmasıyla karşılanmalıdır."

Budak, önceki yıllarda hükümetin hedefleri arasında yer alan elektrik fiyatındaki yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması konusunda da ilerleme sağlanmasını istedi. Kamu televizyon kanalının elektrik tarifesi kanalıyla, özellikle sanayi sektörüne yük olarak yansıtılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Budak, "İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde kamu televizyonları konut ve binalardan alınan sabit vergi ve reklam geliri ile finanse edilmektedir. Dolayısıyla TRT'nin gerek bütçesi gerek çalışma sistemi de yabancı ülke örnekleri dikkate alınarak tartışılmalı ve bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır." diye konuştu.

ATSO Başkanı, ekonominin temel girdi ve toplumun ana tüketim kalemi olan elektriğe otomatik zam yapmak yerine farklı çözümler aranmasını istedi.

(CİHAN)


03 Eylül 2009 Haberleri 1 2 3 4 5