Kürt aydınların çalıştayı sona erdi

Demokratik Toplum Kongresi'nin 'Kürt Sorununda Birlik ve Çözüme Doğru Ortaklaşma Çalıştayı' adıyla düzenlediği toplantı, sona erdi. Çalıştay bildirisini eski DEP Milletvekili Hatip Dicle okudu. Bildiri, Kürt sorununun çözümü ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalarda bulunacağını bildiren terörist başı Abdullah Öcalan'a gönderilecek.

DTP Eş Başkanları Ahmet Türk ve Emine Ayna, DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak, Ayla Akat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, siyasetçi Altan Tan, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Galip Ensarioğlu, akademisyenler Fazıl Hüsnü Erdem, Vahap Coşkun, Ahmet Yıldırım, Araştırmacı-Yazar Faik Bulut, Şair Bejan Matur, din adamı Şeyh Feyzullah, Süleyman Çevik, Kemal Parlak, Sertaç Bucak, Haşim Haşimi, Yavuz Önen, Mesut Yeğen, Feridun Yazar ve Mithat Sancak gibi toplumun değişik kesimleri ve eğilimlerinden yaklaşık 100 kişi katıldığı toplantı sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi.

Sonuç bildirisinde, DTP'nin daha önce dile getirdiği terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararını uzatması, çözüm sürecini Abdullah Öcalan, DTP ve diğer partilerin dahil edilmesi gibi başlıklar yer aldı.

Bildiriyi okuyan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, çalıştayın Kürt sorununun ulusal bir mesele olduğunu; çözümünde bu zeminde aranması gerektiği tespitini yaptığını söyledi.

Kürt coğrafyasında yaşayan halkların siyasal düşünceler ve eğilimlerin bir araya gelip ortak sorunlarını tartıştığını belirten Dicle, toplantıya katılanların PKK'nın çözüm sürecine katsı sunması amacıyla eylemsizlik kararını devam ettirmesi, güvenlik güçlerinin de operasyonları durdurması gerektiğini belirtiklerini söyledi.

Dicle, şunları söyledi; "PKK ve diğer Kürt siyasal parti ve örgütlerinin legal hayata siyasi aktör olarak katılımının önündeki hukuki, siyasi, psikolojik engellerin ivedi olarak kaldırılması gerektiği yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çalıştayımız, Kürt sorunun çözümünde siyasal süreçlerin geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda son dönemlerde sivil ve siyasi kişiliklere yönelik başlatılan operasyon ve tutuklamalardan kaygı duymakta, bu yönelimlerin sürece katkı sunmayacağı tespitini yapmaktadır."

Çalıştayın devletin bugüne kadar uygulaya geldiği asimilasyon politikalarının kınanarak derhal son bulması gerektiğini ifade ettiğini belirten Dicle, Kürt kimliği ile diğer kimliklerin siyasi parti kurmak dâhil olmak üzere, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm yasal, siyasal ve idari engeller kaldırılması gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.

Dicle, "Kültürel hakların anayasada güvence altına alınmalı ve anayasadaki ayrımcılığa dair tüm düzenlemeler derhal kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Dicle, anadilde eğitim hakkının tanınması, anadilin siyasal faaliyet dâhil olmak üzere toplum yaşamının her kademesinde ve her biçimde kullanımı önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dicle, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Çalıştay, Kürtleri muhatap almayan, bu çerçevede Abdullah Öcalan, PKK, DTP, diğer siyasal parti ve demokratik örgütleri sürecin dışında tutan bir yaklaşımın gerçek bir çözüm üretemeyeceğini belirtir. Çözüme temel teşkil edecek her türlü çabayı önemseyen çalıştay, bu bağlamda Öcalan'ın üzerinde çalıştığı yol haritasının çözüme kapı arayabileceğini ve hükümet tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgular. Kürt siyasal ve sivil toplum hareketinin kendi içinde barış, diyalog, tolerans ve demokrasi ortamının gelişmesini sağlamaya çalışması gerektiği vurgulanmıştır. Çalıştayda yapılan tartışmalar, ulusal demokratik birliğin mümkün olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların devamının önemini ortaya çıkarmıştır."

(CİHAN)

Kürt aydınların çalıştayı sona erdi

26 Temmuz 2009 Haberleri 1 2 3 4 5