GSO Başkanı Koçer: 2009 sanayiciler için kar yılı değil ar yılı oldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Nejat Koçer, 2009 yılının sanayiciler için kâr yılı değil ar yılı olduğunu söyledi. Koçer, yapılan bütün çalışmalara rağmen krizin etkilerinin devam ettiğini belirterek, küresel krize karşı her türlü çalışma ve tedbiri almaya çalıştıklarını ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Koçer, son yıllarda öne çıkardıkları inovasyonu en etkin şekilde sanayie adapte etmeye çalıştıklarını, şimdi ise akıllı sanayi projeleriyle yeni bir proje başlattıklarını belirtti. Koçer, "Bunların tamamında hedefimiz, Gaziantep sanayisinin yenilikçi, küresel rekabete açık ve çağdaş üretim modellerine uygun bir duruma gelmesini sağlamaktır. Ancak yapılan her şeye rağmen krizin etkileri devam etmekte ve piyasalarda yaşanan sıkıntılı durum, iyileşme işaretleri geliyor olsa da kendini göstermektedir." dedi.

Kötü gidişin hız kestiğini, ancak iyileşmenin beklenenden daha uzun süreceğini söyleyen Koçer, üreten insanların haklı endişelerinin hâlâ devam ettiğini belirtti. Kaybedilen kapasite ve istihdam göz önüne alındığında, üretime verilecek her teşvikin ve atılacak ekonomik tedbir adımlarının üretime faydasının olacağını kaydeden Koçer, şunları söyledi:

"Bu anlamda atılan adımları memnuniyetle izlerken, günün şartlarına göre yeni tedbirlerin alınmasının da hâlâ kaçınılmaz olduğunu söylemek istiyorum. Merkez Bankası'nın faiz indimi tarihi bir noktada olmasına rağmen, hâlâ faizlerin piyasada istenen seviyeye inmemiş olması, üretimin önündeki sıkıntılardan birisi olmaya devam ediyor. Özellikle sanayicilerimizin başta KDV olmak üzere, devletten alacaklarının ödenmesi konusunda Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'ten özellikle rica ediyorum. Yeni açıklanan teşvik sisteminin krizin bu aşamasında ne kadarının yatırıma dönüşeceğini henüz kestirmek mümkün değil. Çünkü yatırım süreci itibariyle, krizin etkilerinin ne zaman biteceği ve teşviki ne zaman kullanacağımız arasında önemli bir bağlantı vardır."

Sanayicilerin; üretimi ve istihdamı devam ettirmenin, gününde ödeme yapabilmenin derdi ve telaşı içerisinde çalıştığını kaydeden Koçer, değişen ekonomik dengelerin, piyasalardaki vade uyumsuzluklarının, iç talebin canlanmamasının, ödemelerdeki gecikmenin ve finansmana ulaşımdaki sıkıntıların devam etmesinin üretimi etkilediğini vurguladı. Dış pazardaki daralmanın birçok pazarda ihracatta düşüşe neden olduğunu kaydeden Koçer, "Her ne kadar komşu ülkelerle bu açığı kapatmaya çalışsak da Batı ülkelerine çalışan ihracatçılarımız yüzde 50'lere varan ihracat düşüşü ile karşı karşıya. Bu şirketlerimizin aldıkları döviz cinsinden kredilere karşın vermiş oldukları ihracat taahhütlerinin, asgari bir yıl ertelenme ya da affedilmesi bu anlamda önem arz etmektedir." dedi.

Hükümetin, ekonomiyi ön planda tutarak alacağı her tedbiri ve üretime vereceği her yeni desteği sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Koçer, parasal tedbirlerin yanı sıra; alınacak kolaylaştırıcı tedbirlerin, sanayicilerin devlete olan borç ve taahhütlerinde yapılacak kolaylıkların krizi aşmada öneminin büyük olacağını kaydetti.

(CİHAN)

GSO Başkanı Koçer: 2009 sanayiciler için kar yılı değil ar yılı oldu

23 Temmuz 2009 Haberleri 1 2 3 4 5