Medya Etik Konseyi okur ve izleyicileri uyardı: Haklarınızı biliyor musunuz?

Medya Etik Konseyi Yüksek Kurulu (MEKYK), medya mensuplarının ve yayınlarının sadece uyarı ve kınama ile Basın Meslek İlkeleri'ne uygun davranılmadığının kamuoyuna deklare edilmesinin caydırıcı bir etkisi olmadığını belirterek, okur ve izleyicilere haklarını hatırlattı. Uzun süredir Basın Konseyi tarafından yapılan öz denetim çalışmalarından ciddi bir netice alınamadığını vurgulayan MEKYK, gerçek denetimin okur ve yazarların haklarını bilip kullanarak yapılabileceğini belirtti. Konsey, okur ve izleyicilere AB uyum yasaları çerçevesinden TCK ve CMUK'da yapılan değişikliklerle var olan haklarını hatırlatmak için "Okur ve İzleyici Hakları Bildirisini" deklare etti.

Medya Etik Konseyi Yüksek Kurulu (MEKYK) 6 Temmuz 2009 tarihinde Başkan Halit Esendir liderliğinde toplandı. Medyadaki öz denetim çalışmalarını değerlendiren MEKYK, toplantının ardından bir açıklama ve Okur ve İzleyici Hakları Bildirisi'ni yayınladı. Basın mensuplarının ve yayınlarının sadece uyarı ve kınama ile Basın Meslek İlkelerine uygun davranmadıklarının deklare edilmesinin gazeteciler üzerinde caydırıcı bir etkisi olmadığı kanaatine varıldığı belirtilen açıklamada, "Okur ve İzleyici Hakları Bildirisi" ile haksız haberlere maruz kalan okur ve izleyicilerin haklarını hatırlattı.

Basın Konseyi'nin uzun yıllardır medyada özdenetim için yaptığı çalışmalardan ciddi bir netice alınamadığı belirtilen açıklamada, taraflı olduğu iddia edilen kararlar sebebiyle medyada kamplaşmaların yaşandığı vurgulandı.

Medya üzeninde denetim yapabilmek için Basın Konseyi örneğinden yola çıkılarak kurulan Medya Etik Konseyi'nin 1,5 yıllık çalışmalar sonucunda medya sahipleri ve mensupları olan gazetecilerin Basın Meslek İlkeleri'ne aykırı tutumlarının hiçbir yaptırımı olmayan uyarı ve kınama cezaları ile caydırıcı bir etkisi olmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, " Medyanın yayınlarından dolayı mağdur olan ve 1.derece etkilenen kişi ve kurumların Medya kuruluşlarına yapacağı her türlü yasal yol ile tepkilerini belirtmesinin ve haklarını aramak için kanun yoluna başvurmasının Medya üzerinde Basın Konseyi ve Medya Etik Konseyi olarak bizim uyarı ve kınamalarımızdan daha etkili olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle okur ve izleyicilerin haklarını aramasına yol göstermenin medyada özdenetime ciddi katkısı olacağını düşünmekteyiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca; Medya Etik Konseyi olarak medya kurumları ve kişileri isim isim uyarı ve kınama yapmak yerine daha ziyade Basın Meslek ve Ahlak İlkelerine uyulmayan genel hususları kamuoyuna bildirmeye çalışacağız. Basın İlan Kurumu ve RTÜK benzeri Medya ile ilgili resmi kurumların medya üzerindeki var olan kanuni yaptırımlarını ( Basın Meslek ve Ahlak İlkelerine uyulmaması halinde gazetelere verilen Resmi İlanların 2 ay süreyle kesilmesi ve Radyo ve TV'lerde

belli süre ile reklam yayınlama yasağı gibi ) uygulaması halinde Medyada belirli bir düzelmenin meydana geleceğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Medya Etik Konseyi tarafından deklare edilen "Okur ve İzleyici Hakların Bildirisi'nde şu maddeler yer alıyor.

"OKUR VE İZLEYİCİ HAKLARI"

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, ülkemizde yayınlanan ulusal veya yerel gazete, dergi, TV, radyo ve internet sitesinde şahsını ilgilendiren her konuda kanunlar çerçevesinde her türlü tepkiyi verme ve hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

2) Her vatandaş özellikle ülkemizdeki olayların gerçek yönünü öğrenme hakkına sahiptir. Olayları siyasi, şahsi veya grup çıkarlarına göre çarpıtanları şikâyet, kınama ve kanuni yollarla hak arama hakkına sahiptir.

3) Her vatandaş, şahsi veya ailevi şeref ve haysiyetinin küçük düşürülmesi karşısında şikâyet, kınama ve tekzip dâhil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

4) Her vatandaş Yayınlarda ırk,renk ve cinsiyetinden dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet , kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

5) Her vatandaş Yayınlarda din, dil, dini inanış, ayin ve yaşayışından dolayı

şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

6) Her vatandaş, yayınlarda sınıf, düşünce, siyasi ve ahlaki eğilimlerinden dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

7) Her vatandaş, kanıtsız iddia ve suçlamalardan dolayı şahsen veya zümre olarak şikâyet, kınama ve tekzip dâhil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

8) Her vatandaş, izni ve rızası olmaksızın kamuyu ilgilendirmeyen ailevi mahremiyet ve özel hayatına ilişkin şahsen veya zümre olarak haber yapılarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında kınama ve tekzip dâhil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

9) Her vatandaş, yargı kararı olmaksızın medyada suçlu ilan edilmesinden dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

10) Her vatandaş, yayınlarda idari makamların iddia ve suçlamasını veya resimli teşhirlerinden dolayı şahsen veya zümre olarak haber vermenin ötesinde suçlu gibi gösterilmesi ile şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dâhil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

11)Her vatandaş, gazeteci ile yapılan görüşmede bilgi ve belgenin yayınlanmamak şartıyla verilmesine rağmen yayınlanmasından dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikâyet, kınama ve tekzip dâhil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

12) Her vatandaş, haksız rekabet meydana getiren reklâm ve çıkar amaçlı

haber ve yorumlardan dolayı şahsen, firma veya zümre olarak zarar görmesi ve şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

13) Her vatandaş; 7, 12, 16 ve 18 yaşlarından küçükler için içki ve benzeri

zararlı kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınlarından dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

14) Her vatandaş yayınlarda 7, 12, 16 ve 18 yaşlarından küçüklere ahlaka aykırı, müstehcen veya pornografik yayınlarından dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

15) Her vatandaş 7, 12, 16 ve 18 yaşlarından küçüklerin ruhsal gelişimini etkileyerek şiddet, hırsızlık, yaralama ve cinayeti özendirici yayınlarından dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

16) Her vatandaş, yayınlarda temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı ve kişi onurunu yaralayıcı yayınlardan dolayı şeref ve haysiyetlerinin şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

17) Her vatandaş, savaş, çatışma, cinayet ve her türlü terör olaylarında olayla ilgisi olmayan fotoğraf ve görüntüleri yayınlayarak dini, sosyal ve toplumsal tahrik ve infiallere sebebiyet veren yayınlardan dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

(CİHAN)


07 Temmuz 2009 Haberleri 1 2 3 4 5