Adalet eski Bakanı Oltan Sungurlu: Kimse sivil mahkemede yargılanmaktan rahatsız olmamalı (Özel)

Adalet eski Bakanı Oltan Sungurlu, kimsenin askeri kişilerin normal mahkemelerde yargılanmasından rahatsızlık duymaması gerektiğini söyledi. Sungurlu, gelişmiş ve medeni bütün ülkelerin bunu böyle yaptığını hatırlatarak, "Biz nedense bu işte hala direniyoruz." dedi. Eski Bakan Sungurlu, askeri mahkemelerin disiplin suçları dışındaki suçlara bakmasının doğru olmadığını söylerken, yargılama konusunda sivil-asker alanında herkesi kapsayacak topyekün bir düzenlemenin yapılmasının da şart olduğunu söyledi.

CİHAN'a konuşan Adalet eski Bakanı Sungurlu, Türkiye'de hala askeri yargının yerinin tartışılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. "Askeri yargıya ihtiyaç var mı yok mu konusunda baştan beri münakaşaları var." diyen Sungurlu, "Askeri kişilerin sivil yargıda yargılanması kimseyi rahatsız etmemeli. Ama yargılama konusunda toptan bir düzenleme yapılması gerekiyor. Milletvekili de dahil herkesin yargılanmasına imkan veren bir değişikliğin yapılması gerekiyor." diye konuştu.

VATANDAŞTAN BAŞKA HERKES YARGI DIŞINDA

Sungurlu, Türkiye'de sade vatandaş hariç, herkesin yargılanamaz durumda olduğuna dikkat çekti. "Oysa hukuk devletinde herkesin kolay yargılanabilmesi lazım." diyen Sungurlu, "Türkiye'de milletin sade vatandaşı dışında, herkes yargılanamaz durumda. Bazı askeri şahısları kolay yargılama getirip de diğerlerini yargılama dışında tutunca sıkıntı olur. Anayasaya göre 148. maddesi kapsamındakiler de dahil, herkesin kolaylıkla yargılanabileceği bir hukuk usulüne girmemiz gerekir." dedi.

Eski Bakan Sungurlu, askeri yargıda topyekün bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Sungurlu, 'bunun nasıl olabileceği?' yönündeki soruya karşılık, "Mesela askeri yargı toptan kaldırılabilir." yorumunda bulundu. Sungurlu, "Bunun bir reform tarafı kalmadı. Bütün medeni ülkeler bunu böyle yapıyor. Biz nedense bu işte hala direniyoruz. Askeri yargıda görev yapan bütün hakim ve savcılar, normal hukuk fakültesi mezunları. Ama askeri mahkemelerin disiplin suçları dışındaki suçlara bakmaları doğru değil." ifadesini kullandı.

KÖKLÜ BİR YARGILAMA USÜLÜNE İHTİYAÇ VAR

Türkiye'de yargılama konusunda ister asker, ister sivil alanda çok köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna işaret eden Sungurlu, şunları söyledi: "Baştan beri söylüyorum. Türkiye'de herkes artık rahatlıkla yargılanabilmeli. Yani Türkiye'de yargılama için hemen her kurumda yargılama sıkıntısı çekiliyor. Ticaret siciline göre, Esnaf Sanatkarlar Derneği memurunu yargılamakta sıkıntı çekiyoruz. Milletvekilliği dokunulmazlığı gibi normal medeni ülkelerdeki tahditlerin kaldırılması lazım. Her türlü yeniliğin yapılması lazım. Bunun bir reform tarafı kalmadı. Bütün medeni ülkeler bunu böyle yapıyor. Biz nedense bu işte hala direniyoruz. Sadece bir konuda değil, ben diyorum ki daha genişini yapalım. Çünkü başka amaçlara matuf yapıldığı algısı oluşuyor. Ondan sonra da akıl almaz dekikodular başlıyor. Halbuki meseleyi kökünden çözüp bütün bu dedikoduları ortadan kaldırmak lazım."

Sungurlu, askere sivil yargı yolunu açan Meclis düzenlemesi konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: "Şimdi neden böyle bir şey yaptılar bilemiyorum. Bu konu belki yasalarda net değildi, şimdi netleşmiş oldu. Ama kimlerin yargılanacağı belli değil. 148. maddede sayılan hükümler var. Şimdi bu işte onlar yargılanabilecek mi? Çünkü yasalar, bunları Anayasa Mahkemesi yargılar diyor. Mesela darbe ile ilgili bir suça iştirak ederlerse onları normal bir savcı sorguya çekebilecek mi, yargılanabilecekler mi? Bu münakaşa konusu olabilir. Eğer hukuk sistemi bozulmuyorsa ortada bir problem yok."

(CİHAN)

Adalet eski Bakanı Oltan Sungurlu: Kimse sivil mahkemede yargılanmaktan rahatsız olmamalı (Özel)

01 Temmuz 2009 Haberleri 1 2 3 4 5