Vali Harput, gıda denetimine el attı

Bursa Valisi Şahabettin Harput, halk sağlığının korunması amacıyla Bursa'daki tüm ilçe kaymakamlıkları, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile gıda denetimlerinin artırılmasını istedi.

Vali Harput kaymakamlıklara gönderdiği yazıda; zaman zaman market ve bakkallarda son kullanma tarihi geçmiş ve evsafı bozulmuş gıda maddelerinin satıldığının görüldüğüne dikkat Çekerek şu uyarılarda bulundu: "Halkımızın sağlığı açısından, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak, gıda maddeleri üreten ve satan işyerleri asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esaslar 5179 Sayılı 'Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair' kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bu nedenle, ilgili kurumlarca gıda maddesi üretilen ve satılan yerlerin sıkı bir şekilde takip edilerek denetlenmesi gerekmektedir. Denetimlerin arttırılarak yasa hükümlerinin kararlılıkla ve ciddiyetle uygulanması hususunda gereğini önemle rica ederim." dedi.

(CİHAN)

Vali Harput, gıda denetimine el attı

22 Haziran 2009 Haberleri 1 2 3 4 5