Tehlikeli Atık Yönetimi Bursa'da anlatılacak

Bursa'da 'Tehlikeli Atık Yönetimi RTP 33200' semineri düzenlenecek. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Koordinasyonu ile organize edilen seminer, Almira Otel'de 24-25 Haziran 2009 tardihleri arasında gerçekleştirilecek. Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Edindirme Kurumu (TAIEX) tarafından organize edilen seminer kapsamında tehlikeli atık yönetimi konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki mevzuat ve uygulamalarının sunulması amaçlanıyor. Seminerde şu başlıklar ele alınacak: "2008/98/EC Sayılı Atık Direktifi, 1996/61/EC Sayılı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi, 1999/31/EC sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına ilişkin Direktif, 1991/689/EEC Sayılı Tehlikeli Atık Direktifi, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 05.07.2008 tarih ve 26927 Sayılı Atık Yönetimine ilişkin Genel Esaslar Yönetmeliği."

Ayrıca seminer konuları ise; Türkiye'de tehlikeli atık mevzuatı, Avrupa Birliği Direktifleri (atık, düzenli depolama vb.) ve uygulamaları, atıkların sınıflandırılması, tehlikeli atık analizleri ve tehlikeli atıkların bertaraf yöntemleri olarak belirlendi. Seminerin katılımcıları ise Çevre ve Orman Bakanlığı, Bursa, Yalova ve Bilecik Çevre ve Orman Müdürlüklerinin, Belediyelerinin ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri, organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ve özel sektör temsilcilerinden oluşmakta. Yaklaşık 80 kişinin seminere katılması bekleniyor.

(CİHAN)


22 Haziran 2009 Haberleri 1 2 3 4 5