Çelik: 'Eylem Planı'na karşı hükümet, olması gerektiği gibi duruyor

Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Genelkurmay'da hazırlandığı öne sürülen 'eylem planı'na karşı hükümetin, olması gerektiği gibi durduğunu belirterek, "Bence sayın Başbakan da hükümetimiz de kendilerine yakışan duruşu sergiliyor. Peşinen kimseyi mahkum etmek doğru değil. Şöyle sular durulsun. Hanya Konya anlaşıldıktan sonra belki o mesele daha rahat konuşulur." dedi.

TBMM Başkanı Feruh Bozbeyli'nin siyasi hayatını anlattığı 'Yalnız Demokrat' isimli kitabın tanıtımına katılan Çelik, basın mensuplarının eylem planıyla ilgili sorularını cevapladı. Çelik, bu memlektte en önemli ve ortak vazgeçilmez noktanın demokrasi olduğuna işaret ederek, "Demokrasinin olmazsa olmaz vasıflarından birisi çoğulcu olmasıdır. İnsanların dini, inançları farklı olabilir, mezhepleri farklı olabilir, etkin kökenleri, bölgeleri farklı olabilir, hayatlarını tanzim etme biçimleri, felsefeleri, kanaatleri farklı olabilir. Ama mühim olan bu farklılıkların bir düşmanlık haline getirilmemesidir. 'Sen benim gibi değilsen sen benim düşmanımsın'. 'Sen benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi yiyip içmiyorsan, benim gibi hayat tarzını düzenlemiyorsan sen benim düşmanımdır' zihniyetinin çöpe atılması lazım. Onun için de Türkiye'nin gerçek manada bir demokratik ülke olması lazım. Sözde değil, özde demokratik bir ülke olması lazım." dedi.

Bunların olduğu bir ülkede andıç olmayacağına işaret eden Çelik, "Herkes birbirini bu ülkede farklı bir vatandaş olarak algılar. Her kurum kendi görevini yapar. Kimse böyle bir durumda, durumdan da vazife çıkarmaz. Her şey yoluna girer. Ama ben yok, iç düşman, dış düşman falan deyip hayatını düşman üretme üzerine kurdun mu işin üstesinden gelmezsin. Önce işin özü budur. "diye konuştu.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde darbe olmayacağını vurgulayan Çelik, darbenin gelişmemiş ülkelerde olduğunu belirtti. Çelik, medeni, demokrasisi oturmuş ülkelerde bunun sözünün bile edilmeyeceğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de sağlıklı bir tartışma zemini var. Bu meseleyi vehamet haline getirmenin anlamı yok. Türkiye'de bunun konuşuluyor olması, bunun tartışılabiliyor olması aslında çok önemlidir. Şeffaflık olursa, hukukun üstünlüğü olursa biz bunları aşarız. Ama üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olursa biz bunların üstesinden geliriz."

Türkiye'de son yıllarda demokrasinin çok konuşulmaya başlandığının hatırlatılması üzerine Çelik, "İngiltere'de demokrasiden söz edilmez, demokrasi yaşanır. Bizde demokrasiden söz edilir. Bir şeyden ne kadar söz ediliyorsa bilin ki o ya aşırı fazladır, yahut da eksikliği var onun için söz ediliyordur. Bu iyi bir şey. Olmayana bir özlememiz var. Bunu arıyoruz. Bu da hayra alamettir. "diye konuştu.

'eylem planı'nda hükümetin duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz ?' sorusuna Çelik, "Olması gerektiği gibi duruyorlar. Bence sayın Başbakan da hükümetimiz de kendilerine yakışan duruşu sergiliyor. Peşinen kimseyi mahkum etmek doğru değil. Şöyle sular durulsun. Hanya Konya anlaşıldıktan sonra belki o mesele daha rahat konuşulur."

(CİHAN)


19 Haziran 2009 Haberleri 1 2 3 4 5