Adana Baro Başkanı Erbek: Kredi ve banka kartlarına ilişkin düzenleme by-pass operasyonudur, sorunu çözmez

Adana Barosu Başkanı Aziz Erbek, bir dönem yoğun bir şekilde işporta tezgahlarında verilen kredi kartlarına müdahale etmeyenlerin bugün adete acil serviste operasyon yapmak istediğini söyledi.

Banka ve Kredi Kartları Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı taslağı hakkındaki görüşlerini açıklayan Erbek, bu konunun toplumsal bir yara açacağını hukukçular olarak yıllardır gündeme getirdiklerini kaydetti.

Bu düzenleme ile de sorunun çözülmeyeceğini savunan Erbek, "Yapılan by-pass operasyonudur. Oysa kalıcı ve köklü çözüm yoluna gidilmelidir." dedi.

Avukatların bugüne kadar söz konusu meselede üzerlerine düşen fedakarlığı yaptığını dile getiren Erbek, meslektaşlarının asgari ücretlerine müdahale edilmesine ve adeta yok derecesine indirilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

Tasarının geçici 5.maddesi ile "Kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekâlet ücretinin yüzde yirmibeşini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olurlar." hükmü getirilmeye çalışıldığını anlatan Aziz Erbek, tasarının bu maddesinin haksız ve mevcut mevzuata aykırı olduğunu ileri sürdü.

Avukatlık Kanunu'nun 163 maddesi ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında ücret kararlaştırılamayacağı hükmü getirildiğini ifade eden Erbek, her yıl yapılacak iş karşılığında ödenmesi gereken asgari ücret düzeyinin belirlendiğini ve resmi ücretler tarifeye göre uygulandığını açıkladı.

Erbek, şöyle devam etti: "İcra takiplerinde uygulanacak avukatlık ücretleri de bahsedilen tarifeye göre hesaplanmaktadır. Ayrıca takip giderlerinden sayılan avukatlık ücreti de takip masrafları içinde sayılmaktadır. Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin 5. fıkrasında, 'Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir hükmü getirilmiştir.' Oysa 5464 sayılı kanuna getirilmek istenilen düzenleme ile Avukatlık Kanunu'na aykırı olarak avukatlık ücret tarifesinden düşük bir miktara hükmedilmektedir."

(CİHAN)


19 Haziran 2009 Haberleri 1 2 3 4 5