Adalet Bakanlığı, 3 bin sözleşmeli infaz ve koruma memuru alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra birimlerine, sınavla 3 bin sözleşmeli infaz ve koruma memuru alınacak. Sınav, 20 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak.

Merkezi sınavda en az 70 puan almak (Lisans mezunları için 2008 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2008 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanı), en az lise veya dengi okul mezunu olmak, merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.'den kısa boylu olmamak, Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Başvurular, 24 Haziran 2009 tarihinde başlayacak, 6 Temmuz 2009 tarihine kadar devam edecek. Müracaatlar, ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekiyor.

Sınav, 20 Temmuz 2009 tarihinde başlayacak. Sözlü olarak yapılacak sınavda, genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi, Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, genel kültür, ifade ve kavrama yeteneği konularında sorular sorulacak. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor.

20 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak olan sınav sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar Maliye Bakanlığı'ndan alınan vize gereğince 15 Eylül 2009 tarihinden sonra göreve başlatılacak. İnfaz ve Koruma Memurluğu için gereken şartlar ise şöyle: "Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak."

(CİHAN)


15 Haziran 2009 Haberleri 1 2 3 4 5