Kaza tespit tutanağı, hasarı artırdı

Trafik kazalarında polis beklemeyi sona erdiren kaza tespit tutağı, sigortacıların külfetini artırdı. Axa Sigorta'nın üst yöneticisi (CEO) Cemal Ererdi, Kaza Tespit Tutanağı uygulamasının sigortalılar açısından kolaylık getirmesinin çok olumlu olduğunu ancak bunun trafik sigortalarındaki hasar frekansını artırdığını söyledi. Ererdi, "Hileli ya da aşırı talep miktarındaki artış hasar/prim oranını olumsuz etkiledi." dedi.

Sektör verilerine göre 2009 yılının ilk üç aylık döneminde trafik sigortalarındaki teknik zarar 117 milyon liraya, kaskodaki teknik zarar 80 milyon liraya ulaştı. Sigortacı Gazetesi tarafından düzenlenen 'Trafik Sigortalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu panelde konuşan Cemal Ererdi, söz konusu rakamlara dikkat çekerek, "Eskiden bir Milli Eğitim Bakanı, 'Okullar olmasa Maarif'i çok güzel idare ederdim demiş. Şimdi biz de 'Oto sigortaları olmasa sektörü çok iyi yönetiriz' demek durumuna geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine düşen görevin, her bir şirketin segmentasyona uygun teknik fiyatlama anlayışı içinde karlılığını arttırması ve şirketlerin mali güçlerini koruması olduğunu aktaran Axa Sigorta'nın üst yöneticisi Ererdi, "Aksi takdirde yatırımcı yatırımının karşılığı getiriyi bekleyeceği için sektörde yönetim değişimi daha da hızlı olmaya başlar." uyarısında bulundu. Sigortacılıkta son yıllarda gerçekleştirilen olumlu yasal düzenlemelerin ve rezerv sisteminin sektörü ekonomik krizden koruduğunu dile getiren Ererdi, şunları söyledi:

"Son dönemde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler sigorta sektörünü ekonomik krize karşı daha dirençli hale getirdi. Özellikle getirilen rezervler olmasaydı bugün çok sayıda şirket ciddi zorluğa düşebilir, sigortalılar da bundan olumsuz etkilenebilirdi. Trafik sigortalarında illere göre fiyatlandırma yapmak da yerinde bir gelişme, bu sayede iller arasındaki eşitsiz prim uygulaması artık her ilin riskine göre tespit edilmeye başlandı ve Anadolu'nun İstanbul'daki sürücüyü sübvanse etme anlayışı geride kaldı ,ayrıca trafik sigortalarında kontrolü çok zor olan tali acente sisteminin serbesti ile birlikte yavaş yavaş sistem dışına çıkarılması sektörü çok önemli bir potansiyel riskten kurtardı."

Cemal Ererdi, bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın trafikte geçmişe dönük ambulans ve tedavi giderlerinin sigorta şirketlerinden talep etmeye başlamasının sektörde büyük sorun meydana getireceğine işaret etti. Geçmişte hazine tarafından tespit edilen fiyatların bu ödemeleri dikkate almadan tespit edildiğini, dolayısı ile bu ödemeler nedeni ile sigorta şirketlerinin öz kaynaklarında ciddi erimelerle karşı karşıya kalınacağı endişesi içinde olduklarını vurguladı. Ererdi, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin, bir an önce gerek zaman aşımı ve gerekse ödemelerin 8 gün içinde yapılmaması durumunda şirketlere kesilen ceza konularını çözmelerini ve gerekirse kanun ve yönetmelik değişikliği konusunda gerekli çabayı bir an önce göstermeleri gerektiğini ifade etti.

(CİHAN)


12 Haziran 2009 Haberleri 1 2 3 4 5