Girişimci Güven Endeksi, yüzde 39.5 arttı

14.05.2009

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) üç ayda bir oluşturduğu "Girişimci Güven Endeksi" 2009 yılı Nisan ayı sonuçları açıklandı. BTSO tarafından 21. defa yapılan çalışmada, "Girişimci Güven Endeksi" Nisan 2009'da bir önceki döneme göre yüzde 39,5 oranında artarak yüzde 61,1 olarak gerçekleşti. Endeks, Ocak 2009 döneminde ise Ekim 2008 dönemine göre yüzde 15,9 oranında azalarak yüzde 43,8 olarak hesaplanmıştı.

Nisan ayı ortası ve sonunda gerçekleştirilen çalışmada, BTSO'ya kayıtlı 203 işletme sahibinin, cari dönem girişim ortamı ile ilgili değerlendirmeleri ve yeni bir girişim kararı içinde olup olmadıkları sorgulandı. Anket için seçilen firmaların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde görüşülen şirket sahiplerinin yüzde 29,1'i tekstil ve konfeksiyon, yüzde 19,7'si otomotiv, yüzde 18,7'si gıda-hayvancılık, yüzde 16,3 inşaat ve yapı sektörü, yüzde 9,9'u makine ve metal sektörü, yüzde 2,5'i mobilya, yüzde 1,5'i elektrik, yüzde 2,5'i ise diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Şirketler büyüklüklerine göre incelendiğinde de, 203 katılımcının yüzde 95,1'i Kobi, yüzde 4,9'u ise büyük ölçekli şirket statüsünde bulunuyor.

"YİNE BU İŞİ KURARDIM' DİYENLER ARTTI"

Ankete katılan işletme sahiplerinin, "Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, girişim ortamını nasıl buluyorsunuz?" şeklindeki ilk soruya, girişimcilerin yüzde 15,3'ü 'uygun', yüzde 67'si ise 'uygun değil' cevabını verdi. Aynı soruya, üç ay önce uygun diyenlerin oranı yüzde 7,9 ve uygun değil diyenlerin oranı da yüzde 74,4 olarak tespit edilmişti.

Verilere göre, girişim ortamına ilişkin görüşlerde üç ay önceye göre daha iyimser bir durum olduğu ortaya çıkarken, girişim ortamı uygun diyenlerin oranında bir artış, uygun değil diyenlerin oranında ise azalış olduğu görülüyor.

"Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, halihazırdaki işletmenizi kurar mıydınız?" sorusuna ise girişimcilerin yüzde 23,6'sı 'evet' ve yüzde 69'u ise 'hayır' yanıtını verdi. Üç ay öncesinde aynı soruya, ankete katılanların yüzde 19,7'si evet yanıtını verirken, yüzde 76,8'i ise hayır yanıtını vermişti.

"YENİ YATIRIM KONUSUNDA DA İYİMSERLİK ARTIYOR"

"Ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiğinizde, bugün itibariyle yeni bir girişim yapar mısınız?" şeklindeki üçüncü soruya verilen cevaplarda ise girişimcilerin yüzde 27,1'i 'evet', yüzde 66,5'i 'hayır' yanıtını verirken, üç ay önce aynı soruya girişimcilerin yüzde 17,7'si evet, yüzde 76,8'i ise hayır yanıtını vermişti. Bu sonuca göre, yeni yatırım yaparım diyenlerin oranı artarken, yeni yatırım yapmam diyenlerin oranıdaki azalma dikkat çekiyor.

Endekslerin 100'den büyük olması, iktisadi faaliyetlere ilişkin girişimci güveninin arttığını, yani iyimser bir tutum olduğunu gösterirken, 100'den küçük olması da kötümser bir tutum olduğunu gösteriyor. 'Girişimci güven endeksi'nin yüzde 61,1 olması, Bursa'da faaliyet gösteren girişimcilerin, ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını değerlendirdiklerinde mevcut girişim ortamı konusunda, kötümser oldukları anlaşılıyor.

(CİHAN)


14 Mayıs 2009 Haberleri 1 2 3 4 5