Yrd. Doç. Dr. Taştan: Potansiyel salgın tehdidi sürüyor

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rüştü Taştan, küreselleşen hayvan kökenli enfeksiyonların insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini söyledi. Taştan, "Potansiyel salgın tehdidi sürüyor." dedi.

Üniversitede düzenlenen "Küreselleşen Enfeksiyonları Kuşatan Okyanus" konulu konferansta konuşan Yrd. Doç. Dr. Taştan, dünyada ve Türkiye'de toplum sağlığını yakından ilgilendiren eski hastalıklar ve son yıllarda önem kazanan küresel boyutta tehdit oluşturma özelliği taşıyan ve yeni çıkan hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyon hastalıklarının insan yaşamını nasıl tehdit ettiği konusunda bilgi verdi.

Yeni çıkan hastalıkları iklim değişikliğine ve doğal kaynakların iyi yönetilmemesine bağlayan Taştan, "Enfeksiyonların ortaya çıkmasının nedenleri arasında iklim değişikliğinin, ormanlık alanların hızla ağaçsızlaştırılması, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve doğal su kaynaklarının iyi yönetilmemesinin, bazı mikroorganizmalarda antibiyotiklere dirençliliğin gelişmesinin önemli etkileri oluyor." dedi. Bu olumsuz gelişmelerin toplum sağlığı üzerinde zararlı etkiler bıraktığını belirten Taştan, ayrıca "Bilimsel araştırma bulgularına göre, insanlarda meydana gelen besin zehirlenmelerinin temel nedenini yüzde 90 oranında hayvansal kökenli besin maddeleri oluşturmaktadır." diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.

Yeni çıkan enfeksiyonların olumsuz etkilerinin yalnız ve ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin öne çıkarılması, güçlü ve tam donanımlı veteriner halk sağlığı hizmetlerinin uygulamaya konulması, konuyla ilgili yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılmasıyla mümkün olacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Rüştü Taştan, Türkiye'de gelişmiş batı ülkeleri ile özellikle ABD'de olduğu gibi yetkili, güçlü ve etkili koruyucu toplum sağlığı hizmetlerini yerine getirecek Veteriner Halk Sağlığı örgütlenmesinin bulunmadığının altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Rüştü Taştan, "İnsanlığın sürdürülebilir sağlıklı bir dünyada yaşaması için, 21. yüzyıla yaraşır çözümler uygulamaya konulmalı: Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri yaşama geçirilmeli ve 'Tek Dünya Tek Sağlık' ortak hareketinin öneri ve ilkeleri desteklenmelidir." ifadesini kullandı.

(CİHAN)

Yrd. Doç. Dr. Taştan: Potansiyel salgın tehdidi sürüyor

13 Mayıs 2009 Haberleri 1 2 3 4 5