Dr. Köksalan: Aile, sevincin ve mutluluğun birlikte yaşandığı mukaddes bir müessesedir

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Eğitim, Sağlık ve Gönüllüleri Derneği (Gönül-Der) tarafından organize edilen 'Aile Mutluluğu' konulu seminer büyük ilgi gördü.

Tuğra Düğün salonundaki seminere konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Bahadır Köksalan, ailenin, sevincin ve mutluluğun birlikte yaşandığı mukaddes bir müessese olduğunu söyledi. Köksalan, "Aile, sorumluluğun paylaşıldığı, dertlerin anlaşıldığı, fertlerin kaynaştığı, sevinç ve tasanın paylaşıldığı, dinin ve değerlerin birlikte yaşandığı bereketli bir alandır. Bu öneminden dolayı dinimiz evlenmeyi ve aile kurmayı kolaylaştırıcı ve teşvik edici olmuştur. Yüce İslam dinimiz aile kurmayı teşvikle kalmamış, onun dayanakları ve sağlıklı işleyişi ile ilgili ölçüler koymuş, bu konuda aile fertlerine hak ve sorumluluklar yüklemiştir." dedi.

Ailede mutluluğun yakalanması için bazı psikolojik sorunlara eğilmek gerektiğini anlatan Köksalan, "Aşırı kıskançlık gösteren eşlerin, kapris yapan kişilerin, aşırı alınganlık gösterenlerin, aile imkânını aşan harcama tutkularının ve gösteriş düşkünü kişilerin, asabi ve şiddet yanlısı ebeveynin, doyumsuz, uyumsuz ve huysuz eşlerin ailede mutlu olmaları mümkün görünmemektedir." diye konuştu.

Ailede mutluluğu etkileyen ekonomik nedenleri açıklayan Yrd. Doç. Dr. Bahadır Köksalan, maddi imkânların evliliğin kurulması ve sürdürülmesinde gerekli ve önemli olduğunu, fakat yeterli olmadığını ifade etti. Köksalan, şunları söyledi:

"Öyle olsaydı bütün zenginlerin mutlu olması gerekirdi. Halbuki durum hiç de öyle değildir. Dinimizde ailenin geçimi ve maddi gereksinimi günün şartlarına ve itidal ölçülerine göre kocaya aittir. Ailede mutluluğumuzu olumsuz yönde etkileyen bilimsel, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik nedenleri bilip bunlara karşı tedbir almak zorundayız. Bu, ailemizin maddi ve manevi yapısını korumak için zorunludur." dedi.

(CİHAN)

Dr. Köksalan: Aile, sevincin ve mutluluğun birlikte yaşandığı mukaddes bir müessesedir Dr. Köksalan: Aile, sevincin ve mutluluğun birlikte yaşandığı mukaddes bir müessesedir

10 Mayıs 2009 Haberleri 1 2 3 4 5