Amerika'da yılda 300 polis intihar ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polisin intiharı, bağlı bulunduğu kurum ve meslektaşları tarafından utanılacak, teşkilatı zayıf düşürecek bir durum olarak kabul ediliyor. Polis intiharları çoğu zaman kaza ile ölüm olarak gösteriliyor. Polis intiharları ile ilgili olarak ulusal kayıtlar bulunmuyor ve intihar eden polisler için resmi cenaze töreni de düzenlenmiyor.

National P.O.L.I.C.E. Suicide Foundation (Ulusal Polis İntihar Kuruluşu) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre her yıl Amerika'da yaklaşık 300 polis intihar ediyor. New York'ta 1985 yılından bu güne kadar 36 polis vazife başında öldürülürken; aynı dönemde 87 polis intihar etti.

Los Angeles'ta ise 1989 yılında bu güne kadar 11 polis görev başında öldürüldü, 20 polis de intihar etti. Chicago'da da 1990 yılından bugüne kadar 12 polis görev başında öldürüldü, 22 polis intihar etti. Araştırmaya göre tehlikeli görevlerde ölümle burun buruna çalıştıkları halde, görev başında öldürülen polislerin sayısı intihar ederek kendi hayatlarına son veren polislerin sayısından daha az.

Bu durum sadece eyalet polis teşkilatlarında değil, federal düzeydeki teşkilatlarda örneğin FBI'da da ortaya çıkıyor. FBI, 1993 yılından bu yana görev başında 4 özel ajanını kaybetti. Ancak, aynı dönemde kendini öldüren özel ajan sayısı 18. Polis intiharlarının nedenleri arasında ise çok kısa bir süre içerisinde ölüm ile kalım arasında sonuç doğurabilecek karar vermenin gerektiği görevden kaynaklanan stres, birçok polisin toplumdan soyutlanmış olma hissinden kaynaklanan aile, kariyer, alkolizm ve depresyon gibi problemler bulunuyor.

Boşanma, ayrılık, haksız yere soruşturmaya tabi olmak veya aşırı alkol kullanma önemli nedenler arasında sayılıyor. İntihar riskinde bulunan birçok polis de zayıf görünme, işlerini kaybetme, arkadaşları tarafından küçümsenme ve yardım talep etmeleri halinde gizli kalmayacağı gibi endişeler yüzünden profesyonel yardıma başvuruyor.

Polis intiharlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar arasında, polis birimlerinde bulunan psikologların sayısının arttırılması, memurların gizliliğe riayet edilerek bu psikologlar ile görüşmelerinin sağlanması, polis memurları ve rütbeli polisler ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenmesi, polis amirlerinin intiharlar ile ilgili uyarı işaretleri hakkında bilgilendirilmesi eğitimleri yer alıyor.

Polis amirlerinin yardıma ihtiyacı olan polislerin sağlık yardımı alabilmelerini kolaylaştırmak maksadıyla destekleyici rol almaları için, gizliliğe riayet edileceği ve mesleklerini kaybetmeyeceklerine dair inandırıcı olmaları gerekiyor.

(CİHAN)


26 Nisan 2009 Haberleri 1 2 3 4 5