Devletten çiftçilere tarımsal ekipman desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarının sayısının 17'den 30'a çıkartıldığı bildirildi. Program kapsamında, arıcılık ve balıkçılık sektörüne de makine ekipman desteği verilecek.

Güneş kolektörü, zeytin, pamuk, pancar, patates söküm ve hasat ile taş toplama makineleri de destekleme kapsamına dahil edildi. Kabul edilen proje başvurularında, mal alım tutarının yüzde 50'si hibe yoluyla desteklenecek. Hibeye esas tutar, gerçek kişiler için mal başına 50 bin lira, tüzel kişiler için mal başına 100 bin lirayı geçemeyecek.

Kayseri Tarım İl Müdürü Adnan Akay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği'nin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Varolan uygulamaların kapsamının genişletildiğini anlatan Akay, tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak için makine ve ekipman alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini ifade etti.

Hibe desteği verilecek makine alım projelerinde alım süresinin 2 ay olduğunu bildiren Akay, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin belirtilen makine ve ekipmanlardan sadece birisi için başvuru yapabileceğini dile getirdi. Akay, program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananların bu tebliğ kapsamında sulama hariç, aynı makine ve ekipmana başvuru yapamayacağını kaydetti. Tebliğe göre hibe desteği verilecek tarımsal makine ve ekipman alımları şöyle:

"Anıza direkt ekim makinesi alımları, arıcılık makine ve ekipman alımları, balya makinesi alımları, basınçlı sulama sistemi alımları, canlı balık nakil tankı alımları, çayır biçme makinesi alımları, çeltik fide dikim makinesi alımları, el traktörü alımları, file sistemi kurulması, güneş kolektörü alımları, hububat harman makinesi alımları, lazerli tesviye aleti alımları, mısır hasat tablası alımları, mibzer alımları, motorlu tırpan alımları, pamuk toplama makinesi alımları, pancar söküm makinesi alımları, patates söküm makinesi alımları, pülverizatör alımları, rüzgar makinesi alımları, sap parçalama makinesi alımları, sap toplamalı saman makinesi alımları, silaj makinesi alımları, soğ uk hava tesisatlı taşıma aracı alımları, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,tambur filtre alımları, taş toplama makinesi alımları, toprak frezesi alımları, yem hazırlama makinesi alımları, zeytin hasat makinesi alımları."

(CİHAN)


02 Nisan 2009 Haberleri 1 2 3 4 5