Hastalık iznini sınırlandıran hizmet sözleşmesine iptal davası

Sağlık-Sen sözleşmeli personelin hastalık iznini 30 günle sınırlandıran Hizmet Sözleşmesi'nin iptali için dava açtı. Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, "Sözleşmeli personel 30 günü aşan hastalık durumunda işini kaybetme riskiyle karşılaşıyor." dedi.

57 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı nedeniyle bir çok konuda mağduriyet yaşıyor. Aynı kurumda aynı işi yapan çalışanlardan kadrolu olanlara tanınan hastalık izninden, sözleşmeli personel, hizmet sözleşmelerinde getirilen sınır nedeniyle yararlanamıyor.

Sağlık-Sen, Danıştay'a açtığı davada 4/B'lilerin hizmet sözleşmelerinde hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hükmün, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Dava dilekçesinde, hastalık izninin yasal bir hak olduğuna ve kanunlarla düzenlendiğine dikkat çekilirken, sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinde ise hiçbir kanuna dayanmayan, özü itibariyle ise mevcut kanunlara, Anayasaya ve Uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden bir şekilde, hastalık izinlerinin 30 günle sınırlandırıldığı vurgulandı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sözleşmeli personelin bir çok konuda olduğu gibi hastalık izni konusunda da kadrolu-sözleşmeli ayrımından kaynaklanan mağduriyet yaşadığını belirterek, "Aynı kurumda aynı işi yapan çalışanların birisine tanınan haktan diğerinin yararlanamıyor olmasının ne hukuki, ne de insani bir izahı mümkün değildir." dedi.

4/B'li Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan 30 gün sınırının uygulamada sözleşmeli personelin işini kaybetmesi gibi sorunlar doğurduğuna dikkat çeken Kaçar, "Çalışma koşullarını belirleyen kurallar, çağdaş dünyada, çalışanın haklarını koruma temelinde şekillenmektedir. Bizde ise tam tersi bir biçimde, gayri ihtiyari bir durum olan hastalığın otuz günü aşması durumunda sözleşmeli personel, işini kaybetme durumuyla karşılaşmaktadır" şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Başkanı, temel sorunun kamuda sözleşmeli personel uygulamasının yaygınlaşmasından kaynaklandığını belirterek, "Sözleşmeli personel uygulamalarına son verilmelidir. Hem çalışma barışına zarar veren, hem de bir çok konuda Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı koşulların oluşmasına neden olan sözleşmeli personel uygulaması sorunları içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemektedir" dedi.

(CİHAN)


01 Nisan 2009 Haberleri 1 2 3 4 5