Memur Sen Genel Başkanı Gündoğdu: Partilere ev ödevleri verildi

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yerel seçimlerin siyasi partilerin her birine yeni ev ödevlerinin verildiği bir zemin olduğunu söyledi.

Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada 29 Mart Yerel seçim sonuçlarının 'Milletin hakimiyet kayıtsız şartsız benimdir' mesajını en açık bir şekilde içerdiğini söyledi. Seçimlerin gerek süreci gerekse sonucu itibariyle milletin demokrasiye olan inancını ve demokrasi kültüründeki olgunluğunu ifade etmesi yönüyle önemli olduğunu söyleyen Gündoğdu, şunları kaydetti: "Sonuçlar göstermektedir ki halk iktidardan muhalefete Meclis'te temsil edilenden edilmeyene bütün siyasi partileri takip etmektedir. Halkın tercihleri de göstermektedir ki bu seçimler siyasi partilerin her birine yeni ev ödevlerinin verildiği bir zemin olmuştur. Yarışa katılan bütün siyasi partiler bu mesajları gerektiği gibi okuyabilmek için vatandaşla ve temsilcileri olan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi ve Türkiye'nin daha gelişmiş, daha müreffeh, daha demokrat bir çizgiye ulaşması için etkili ve sürekli bir işbirliği kurgusu geliştirmek zorundadır."

Türkiye'nin seçim gündeminden kurtularak, gerçek gündemine dönmesi gerektiğini kaydeden Gündoğdu, "Bu kapsamda, Türkiye'nin iki gerçek gündemi vardır: Demokratikleşme ve işsizlik." ifadesini kullandı. Demokratikleşme konusunda atılması gereken adımların AB sürecine endekslenmesinin, bu ülkenin özgürlükçü toplumunun hak ettiği bir sonuç olmadığını belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: "Demokratikleşme ve özgürleşme konusundaki beklentiler AB süreci de dikkate alınarak mutlaka yeni bir anayasanın yürürlüğe konulması suretiyle karşılanmalıdır. Bu toplum devleti demokratikleştirecek, bireyi özgürleştirecek ve sivil ve demokratik bir anayasayı oluşturacak ve uygulayacak demokrasi kültürüne ve birikimine fazlasıyla sahiptir. Şeffaf ve hesap verebilir devlet, güvenlik ve özgürlük arasında sıkıştırılmamış birey hedefini ortaya koyan yeni bir anayasa 2009 yılı içinde yürürlüğe konmalıdır. Bu yeni anayasa memurlara siyaset, grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkı tanıyan bir anayasa olmalıdır."

Türkiye'nin ikinci önceliğinin ise işsizlikle mücadeleye endeksli ekonomi politikaları olması gerektiğini aktaran Gündoğdu, "Piyasaları canlandıracak ekonomi paketleri istihdamı artıracak şekilde devam etmelidir. Bu konuda devlet öncülük ederek kamuya 300 bin yeni personel alımı yapmalıdır. Söz konusu paketlerin içinde mutlaka memur, emekli ve işçilerin satın alma gücünü artıracak tedbirlerde yer almalıdır." dedi.

(CİHAN)


30 Mart 2009 Haberleri 1 2 3 4 5