UYMSİB: En önemli risk gıda güvenliğini sağlama noktasında

Yaşanan ekonomik krizden en çok otomotiv ve tekstil sektörleri etkilenirken, en az etkilenen sektörün yaş meyve sebze ihracat sektörü olduğu, Ocak ve Şubat aylarında tüm sektörlerin ihracatı azalırken yaş meyve sebze ihracatında ise yüzde 30 artış olduğu belirtildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından, Isparta'nın Uluborlu ve Afyon'un Sultandağı ilçesinde düzenlenen 'İhracatta Tarım İlacı Sorunları ve Çözümünde Yeni Açılımlar' konulu panellerde, ihracat yönünden tarımsal ilaç kalıntısız yaş meyve sebze üretimi için izlenmesi gereken yol üreticilere aktarıldı.

Panelde konuşan UYMSİB Başkanı Dr. Salih Çalı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlemeyi planladıkları paneller serisinin ilkini Bursa'da, ikincisini Çanakkale Lapseki'de, üçüncüsünü İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dördüncüsünü ise Isparta'nın Uluborlu ilçesinde gerçekleştireceklerini ifade etti. Çalı, "Bu panelle, tarım ilacı sorunlarına, öncelikle üreticilerimizin ve ilgili diğer kesimlerin dikkatinin çekilmesi, ihracatta ve iç tüketimde konuyla ilgili teknik ve yasal gelişmelerden haberdar olunması, toplum sağlığı ve ekonomik önemi dolayısıyla alınacak önlemler hakkında kamuoyununun bilgilendirilmesi hedeflenmiştir" dedi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Çalı, kaliteli ve ilaç tarım ilaçları kullanılmadan üretilen yaş meyve sebze sektörünün ekonomik krizden etkilenmeyeceğini söyledi. Dr. Çalı, "Yaşanan ekonomik krizden en çok otomotiv ve tekstil sektörleri etkilenirken en az etkilenen sektör yaş meyve sebze ihracat sektörü oldu. Ocak ve Şubat aylarında tüm sektörlerin ihracatı azalırken yaş meyve sebze ihracatında ise yüzde 30 artış oldu. Yaş meyve sebze üretimimizin yalnızca yüzde 5'inin ihraç edilmesine karşın dış pazardaki olumsuzluklar iç piyasadaki ürün fiyatlarını da etki etmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin; yaş meyve sebze ihracatını en çok Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'a yaptığını ve 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ile zirai ilaçlarda harmonizasyona geçildiğini söyleyen Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Çalı, "Bizim en önemli riskimiz, ürettiğimiz gıdaların güvenliğini sağlama noktasındadır. Biz öncelikli olarak bunlar üzerinde çalışmalar yapmalıyız. Küresel boyutta değişen piyasa koşulları nedeniyle tarımsal girdilerin maliyetinde son dönemlerde büyük bir artış gerçekleşmiştir. Bununla birlikte yüksek girdi maliyeti gerektiren konvansiyonel tarım yöntemleri de zaten küçük ölçekli üretim gerçekleştiren üreticileri olumsuz etkilemektedir. Üretime dayalı teşvik uygulamaları, KDV oranlarının düşürülmesi, üreticilerin organize olmuş bir çatı altında faaliyetlerini gerçekleştirmesi, hedeflenen pazara yönelik, planlı ve kalite odaklı ürün yetiştirilmesi bu sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

(CİHAN)


26 Mart 2009 Haberleri 1 2 3 4 5