Başkent'teki hemzemin geçitler trafiğe açılıyor

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, Ankara merkezde yer alan hemzemin geçitlerin yeniden trafiğe açılmasını kararlaştırdı.

Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD), hızlı tren denemeleri nedeniyle trafiğe kapattığı Atatürk Orman Çiftliği Gazi Mahallesi, Lale, Sazpınarı ve Hava Durağı hemzemin geçitlerinin, sadece tren geçişlerinde taşıt ve yaya trafiğine kapatılması, diğer zamanlarda ise açık tutulması karara bağlandı.

UKOME Genel Kurulu'nda; TCDD tarafından süresiz olarak kapatılan hemzemin geçitlerin yeniden açılmasına ilişkin yapılan görüşmede, demiryolunun Sincan'dan Gar'a kadar kenti güney ve kuzey yönlerde ikiye böldüğü, alternatif güzergahların da yetersiz kaldığı belirtilerek, diğer taraftan tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bütün vatandaşların tasarrufa yöneldiği, mevcut hemzemin geçitlerin sürekli kapatılması halinde araçlarla kat edilecek mesafenin çok daha artacağı ifade edildi.

UKOME'nin hemzemin geçitlerin açılmasına yönelik olarak verdiği kararın gerekçesinde, "Zamandan da büyük kayıp olacağı, bu durumun da ülke ekonomisine olumsuz yansıyacağı, ayrıca mevsim şartlarının olumsuzluğu ile eğitim öğretim kurumlarının açık bulunduğu ve mevcut geçitlerin çok yoğun kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenlerden dolayı yolu kullananlara sıkıntı vermeden kamu yararı gözetilerek güvenli ve akıcı bir şekilde trafik düzeninin devamı için hemzemin geçitlerin süresiz trafiğe kapatılması uygun olmayacaktır." denildi.

Belirtilen nedenlerden dolayı hemzemin geçitlerin sadece tren geçişlerinde taşıt ve yaya trafiğine kapatılmasının uygun görüldüğü kararda, "Gerekli güvenlik tedbirlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından alınması ve diğer zamanlarda ise taşıt ve yaya trafiğine açık tutulması kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(CİHAN)


06 Mart 2009 Haberleri 1 2 3 4 5