Bakan Eker: Bu yıl çiftçiye 5 milyar TL destekleme primi verilecek

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Şanlıurfa Genç İşadamları Derneği'nin (ŞUGİAD) davetlisi olarak geldiği Şanlıurfa'da çiftçiye önemli mesajlar vererek bu yıl için çiftçiye 5 milyar TL desteleme primi verileceğini açıkladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, ŞUGİAD tarafından El-Ruha Otel'de onuruna verilen yemeğe katıldı. ŞUGİAD'ın geleneksel hale getirdiği 'Şanlıurfa Buluşmaları' adı altında yapılan ve iş dünyasının buluştuğu toplantıda konuşan Bakan Mehdi Eker, GAP acil eylem planı ve 2013 yılına kadar yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Tarım sektörünün nispi olarak ekonomi ve iyi gelir içerisinde giderek azalan bir paya sahip olduğunu hatırlatan Bakan Eker, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde tarım sektörünün nispeten daha az olduğunu söyledi. Ülkedeki tarım sektörünün önemine değinen Bakan Eker, şöyle devam etti: "Türkiye'de hali hazırda çalışan 100 kişiden 26'sı tarım sektöründe çalışıyor. Tarımın gayri safi üretim değeri geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar civarındaydı. Bu son yıllarda önemli bir artıştır. Ama bununla birlikte Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılası arttığı için nispi olarak azalıyor. Bizden önceki hükümet döneminde 22 milyar dolar idi. Bugün tarımın dünyadaki gayri safi yurt dışı hasılası 50 milyar dolar. Türkiye'de ise bu rakam 650 milyar dolarlara dayanıyor. Bu da tarımın bizim için halen değerli olduğunu gösteriyor."

Son yıllarda dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bakan Eker, birden tarımsal ürünlerin ve özellikle gıda fiyatlarının anormal bir şekilde artmaya başladığını söyledi. Eker, 2007 yılı sonbaharından itibaren buğdayın tonunun dünyada 150 dolarlardan 450 dolara kadar çıktığına dikkat çekerek, bu artışın sebepleri arasında küresel ısınmaya bağlayarak psikolojik bir hava oluşturduğunu ifade etti.

Dünyadaki ekonomik gelişmeye paralel olarak dünyanın tüketici ülkelerinin beslenme şekillerinin değişmeye başladığına da dikkat çeken Eker, "Örneğin Çin ve Hindistan gibi çok büyük nüfusa sahip ülkeler geleneksel olarak pirinç tüketirken daha çok buğday tüketmeye başladılar. Zenginleşmeyle birlikte hayvansal ürünlerin tüketimi arttı. Çok büyük ülkeler daha çok et ve süt tüketmeye başladılar. 1 milyon et üretmek için ortalama 7 milyon ton buğday gerekiyor. Bu da hububat fiyatlarının artmasına yol açtı. Özellikle gelişmekte olan ve gelişmesini, beslenmesini ithalat yoluyla karşılayan ülkelerin faturalarında çok ciddi bir artış meydana getirdi. Bazı ülkelerin faturaları yarı yarıya arttı. Tarımsal üretimi, sadece köylülerin kendi aile ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları bir faaliyet olarak değil daha profesyonel daha önemli bir iktisadi faaliyet olarak ele almak gerekiyor." dedi.

"Türkiye'nin bir tarım kanunu yoktu." diyen Bakan Mehdi Eker, şunları söyledi: "Adına tarım ülkesi denilen, 26 milyon hektar tarım arazisi olan, 12 milyon baş sığırı, 25 milyon koyunu, 7 milyon keçisi, 9 milyon hektar alanda buğday üretimi yapılan bir sektörün kanunu yoktu. Tarım kanununu çıkardıktan sonra tarımın bütün temel meseleleriyle birlikte 12 temel kanun çıkardık. Desteklemeleri de verimliliği artırmaya daha bilgi ve teknolojiyi kullanmaya daha verimli olmaya dönük olarak yeniden düzenlemeye gittik. Mesela 1 milyar 800 milyon çiftçiye destek veriliyordu, bunu 5 milyar TL'ye çıkardık. Şanlıurfa 2002 yılında 128 milyon lira, 2008 yılında 555 milyon lira aldı. Hükümetimiz Şanlıurfa çiftçisine 1 milyar 945 milyon TL verdi. Türkiye'de en çok destekleme primi verilen il Şanlıurfa'dır. Bunun nedeni tarımsal potansiyeli olması ve geçmişten bu yana tarıma dayalı ekonomisinin olmasıdır. Bizden önceki hükümet döneminde Şanlıurfa sadece iki kooperatiften destek almıştı. Şanlıurfa'da 11 kooperatif başvurusu yapıldı, hepsini programa aldım. Tarımın modernizasyonu için makine ekipman aldıkları taktirde çiftçilikte kullanılan bu ekipmanlar için de 50 hibe desteği sağlıyoruz."

ŞUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öksüzoğlu, bölgede baraj suyu ile sulanmayan alanlarda yeraltı suları ile yapılan sulamalarda elektrik parasının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Su kaynakları ve pazar durumunu dikkate alan bir ürün deseni ve destekleme modelinin bir an önce uygulanması gerektiğine değinen Öksüzoğlu, bu olmadığı taktirde tek üründe aşırı bolluk meydana geleceğini ve bu yüzden fiyatlarda düşüş meydana gelerek üreticinin mağdur olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından ŞUGİAD Başkanı Mehmet Öksüzoğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'e gecenin anısına Şanlıurfa yöresine ait el işlemeleri bir elbise ve şal hediye etti.

(CİHAN)

Bakan Eker: Bu yıl çiftçiye 5 milyar TL destekleme primi verilecek Bakan Eker: Bu yıl çiftçiye 5 milyar TL destekleme primi verilecek Bakan Eker: Bu yıl çiftçiye 5 milyar TL destekleme primi verilecek

06 Mart 2009 Haberleri 1 2 3 4 5