Bakan Çubukçu: Kampanyalar ile kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 93'e çıradık

Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' gibi eğitim alanında yürütülen kampanyalarla kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 93'lere çıkardıklarını söyledi.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi'nde konuşan Çubukçu, kadınların toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunların çok boyutlu ve kapsamlı bir konu olduğunu belirtti. Kadınların, istihdamdan şiddete, sağlıktan eğitime bir çok alanda sorun yaşadıklarını kaydeden Çubukçu, sorunların yerel düzeyde tartışılması ve üniversitelerde ele alınmasının çözüm yolları geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Çubukçu, kadınların sorunlarının çözümü konusunda kadın örgütleri başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin birlikte çözüm aramaktan yana olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Bütün kesimlerin önerilerini dikkate alıyoruz. Böyle bir yaklaşımla kadın ve erkek eşitliğini gerçekleştirmek, cinsler arasındaki eşitliğin ve insan hakkının sosyal adalet ve demokratik temsil olduğu görüşünü toplumsal sisteme yansıtmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. İnsan haklarından söz ederken, her insanın temel hak ve özgürlüklere hiçbir ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve ayrımcılık kabul edilmeden ulaşılması gereği vurgulanır. Halen kadınlarla ilgili sorunları tartışıyor olmamız dünyanın bu hızlı ilerleyişi karşısında son derece manidardır. Dünya birçok açıdan çok hızlı ilerliyor. İletişim çağındayız ama maalesef 19. yüzyılda hak arama ilkesiyle başlayan kadın hareketinin 21. yüzyılda da halen şiddet sorununu benzer şekilde ifade ediliyor olması aslında kadın hakları alanında dünyamızın son derece yavaş ilerlediğini gösteriyor. En azından bundan sonra yetişecek nesillerde kız çocuklarımızın herhangi bir şekilde ayrımcılığa uğramadan bu hak kazanımlarıyla dünyaya gelmelerini temenni ediyoruz.''

GAYRİMENKULLERİN YÜZDE 99'U ERKEKLERİN ÜZERİNE

Dünya ve Türkiye'de en yoksul kesimi kadınların oluşturduğunu ifade eden Çubukçu, Türkiye'de gayrimenkullerin dağılımına bakıldığında yüzde 99'ununun erkekler üzerine olduğunun altını çizdi.

Dünyanın en yoksul kesiminin yüzde 60'ını kadın ve çocukların oluşturduğunu dile getiren Çubukçu konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Dünyada refahtan pay alamayan kadınlar kendi paylarına düşenden daha fazla yoksul ve şiddete uğruyorlar. Bu genel adaletsizliğin bir şekilde adil demokratik şekle dönüştürülmesi gerekiyor. Bu sonuçlara baktığımız zaman kadınların toplumsal hayata demokratik açıdan kalkınmanın da bir faydası olarak katılımı bir ülkenin gerçek anlamda demokrasiye, gerçek anlamda kalkınmaya ulaşmasının temel noktasını oluşturuyor. İş Kanunu, Ceza Kanunu ve bütün alanlarda yapılan değişiklikler gerçekten dünya ile eş zamanlı şekilde ve hatta bazı ülkelerden daha iyi ilerlediğimizi gösteriyor. Takdir edersiniz ki yasal değişikliklerin toplumsal hayata adaptasyonu o kadar da kolay ve hızlı değil.''

YASA 15 YILDA ÇIKIYOR AMA ADAPTASYONU 15-20 YIL SÜRÜYOR

Meclisten çıkan yasaların kadınların sorunun çözümü konusunda yeterli olmadığının bilincinde olduklarını kaydeden Çubukçu, 15 dakikada mecliste onaylanan kanunların toplumsal hayata adaptasyonunun 15-20 yıl sürebildiğini belirtti.

Yasaların toplum tarafından benimsenmesi için her kesimin topyekün katkı sağlaması gerektiğine işaret eden Çubukçu, ''Eğitim alanında 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana Kız Okuldayız' gibi kampanyalarla kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 93'lere çıkardık. Eminim ki milli eğitimin hedefi 2012 yılında bütün kız çocuklarını okullaşma oranında yüzde 100'e ulaştırmaktır. Bu anlamda uygulanan tüm politika ve projeler emin olun ki çok yüksek değerlerde katkı sağlıyor. Kampanyaların psikolojik eşiği aşma noktasında çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendimizi sorumlu hissetmeli ve okula gönderilmeyen bir kız çocuğu gördüğümüzde duruma müdahale etmeliyiz. Bunun yanında eğitim alanında atılan adımlar ve yürütülen çalışmalar ve çabalardan aldığımız sonuçlar sevindirici. Bu anlamda hayal kurmadığımızı gerçek hedeflere doğru yaklaştığımızı vurgulamak isterim.'' diye konuştu.

KADININ İSTİHDAMA KATILIM ORANI DÜŞÜYOR

Üniversite mezunu kadınların istihdama katılım oranının yüzde 67 ile AB ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Çubukçu, kadınların mesleki eğitim başta olmak üzere eğitim almaları gerektiğini söyledi.

Araştırmaların eğitim gören kadınların daha az şiddete maruz kaldıklarını gösterdiğini ifade eden Çubukçu, şunları kaydetti: ''Şiddet raporlarına baktığımızda yüksek eğitim gören kadınların şiddete maruz kalma oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Kadınların birçok temel sorunlarının çözümünün temel taşını eğitim oluşturuyor. Gerçekten kadınların istihdama katılım oranı son 10 yılda belirli bir şekilde düşüyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Kırsal kesimden kente göç etmek, kayıt dışı ekonominin ucuz sömürü aracı olarak kadınların kullanılması gibi birçok neden var. Bu konuda çok önemli çalışmalar da yapıldı. Sigorta primlerinin karşılanması gibi. Kadınların çalışma koşulları da temel insan haklarına çok uyun değil. Hepimize bu anlamda sorumluluk düşüyor. Eğitimle güçlendirilmiş kadınlarımızın her şeyden önce bu ülkenin geleceğini inşa edeceğini bilmek gerekiyor. Hiçbir ülke örneği yoktur ki kadınları ve kız çocukları ayrımcılığa uğramış ama bu ülke gelişmiş ülke olsun.''

Kadınların maruz kaldıkları şiddetin de önemli sorunlardan biri olduğunu bildiren Çubukçu, ''Gerçekten bu alanda hem yürütülen kampanya ve çalışmalar bu konudaki farkındalığı arttırdı. Son araştırmalarımıza göre kadınların büyük bir oranı şiddete uğruyor ve ne acıdır ki şiddete uğrayan kadınların yüzde 48'i bundan kimseye bahsetmiyor. Dolayısıyla sessiz bir şekilde yaşanan kadının onuruna yönelmiş, belki de kişisel gelişimini değiştiren, kendine olan özgüvenini kaybettiren bu vahim tablonun değişmesi için de çok çaba sarf etmemiz gerekiyor'' diye konuştu.

Kongrenin ardından Bakan Çubukçu, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı'nda kadınlarla bir araya geldi.

(CİHAN)

Bakan Çubukçu: Kampanyalar ile kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 93'e çıradık Bakan Çubukçu: Kampanyalar ile kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 93'e çıradık Bakan Çubukçu: Kampanyalar ile kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 93'e çıradık

05 Mart 2009 Haberleri 1 2 3 4 5