Amerika Türk Koalisyonu ve Utah Üniversitesi, "Türkiye Programı" başlatıyor

Amerika'da kurulmuş olan Amerika Türk Koalisyonu (TCA) ve Utah Üniversitesi, "Modern Etnik Temizliğin Kökenleri: Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü; Balkanlar ve Kafkasya'da Yeni Ulus Devletlerin Oluşumu" konulu yeni bir akademik program başlatıldığını duyurdu. Program, Amerika Türk Koalisyonu'nun maddi desteğiyle kuruluyor.

Program bünyesinde, kısmen 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki tarihsel çalkantılar ve hâlâ yerine oturamamış dengelerle gündemde yerini koruyan bölgedeki bu kritik döneme yönelik akademik çalışmalar yapılacak. Programın direktörlüğünü üstlenen Prof. Hakan Yavuz'un açıklamasına göre, Program modern Türk kimliğinin oluşumunda etkili olan bu dönemi konferanslar ve akademik araştırmalar yoluyla araştıracak. Prof. Yavuz, araştırmaların çoğunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde yer alan ve yeni devletin oluşumunda şekillendirici nitelikte olan, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar ve Kafkaslar'daki savaşların neticesindeki önemli toprak kaybı, Müslüman nüfusun etnik katliamı ve bunun neticesindeki zorunlu göçler gibi travmatik oluşumlara odaklanacağını ekledi.

Amerika Türk Koalisyonu Başkanı Lincoln McCurdy de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu programın, önümüzdeki yıllarda Türkiye ve etrafındaki bölge çalışmalarına etki edecek birçok araştırmacının yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyacağını söyledi.

TBMM üyesi ve eski Washington Büyükelçisi Dr. Şükrü Elekdağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Devlet Arşivleri Direktörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, tarihçi ve Bilkent Üniversitesi Profesörü Prof. Norman Stone ve gazeteci/yazar Alev Alatlı'dan oluşan "Danışmanlar Kurulu" programın yönlendirilmesine yardımcı olacaklar.

(CİHAN)


05 Mart 2009 Haberleri 1 2 3 4 5