Adalet Bakanı Şahin: Yargı kurumları güven sıralamasında ilk sırada değil

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yargı kurumlarının güven sıralamasında ilk sırada yer almadığını belirterek bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi.

"Yasama ve Yargı Etiği Alanındaki Gelişmeler" konulu uluslararası konferansın açılışında konuşan Bakan Şahin, yargının etik ilkeler mevzuatına ihtiyacı olduğunu ifade etti. Şahin, "Eğer gerçekten adalet mülkün temeliyse bu ülkede en saygın kuruluşun ve en çok güvenilen kuruluşun yargı erki olması gerekir ama itiraf etmek durumundayım ki yapılan kamuoyu araştırmalarında kurumların güven sıralamasında yargı ilk sırada yer almıyor. Bundan da Adalet Bakanı olarak üzüntü duyuyorum. Bunu sağlayabilmek için gerekli tedbirleri almak, çalışmalar yapmak durumundayız." dedi.

Adalet Bakanlığı'nın 2014 yılına kadar belirlenen stratejik planını iki gün önce Başbakanlık'a sunduklarını anlatan Şahin, plan içerisinde bu konuların da yer aldığını söyledi. Açık toplumlarda halkın memnuniyetinin, rejime, yargıya güveninin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, Türkiye'de hızlı bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını kaydetti.

Dönüşümün aynı zamanda yönetimleri toplumların taleplerine karşı daha duyarlı olmaya zorladığına dikkat çeken Şahin, bunun katılımcılığa önem veren, açık, saydam, tarafsız, dürüst ve objektif ilkelere bağlı yeni bir kamu hizmeti anlayışının doğmasına yol açtığını vurguladı.

Yolsuzluk ve kirlenmenin en çok güven duygusunu zedelediğini vurgulayan Şahin, "Güvenin azaldığı, hatta ortadan kalktığı toplumlarda demokrasiyi yaşatmak, hatta devleti ayakta tutmak çok zor. Bu nedenle ülkeler ve uluslararası kuruluşlar bu konuda tedbirler alma ihtiyacı duyuyor. Bu tedbirlerden biri de etik değerleri ön plana çıkarmak ve bunu başarıyla uygulayabilmek. Türkiye'de bu konudaki yasal düzenleme 5 yıl önce yapıldı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kuruldu." diye konuştu.

TBMM'de bazı çalışmalar başlatıldığını ve ciddi düzenlemeler yapılacağını anlatan Şahin, yasayla belirlenen etik kuralların yargı mensupları için geçerli olmadığını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda etik kurallara benzer maddeler bulunduğunu dile getiren Şahin, yargı camiası için de etik ilkeler mevzuatına ihtiyaç olduğu kaydetti.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil de etik değerlerde yaşanan bozulma ve yozlaşmaların vatandaşla devlet arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesine ve kamu kaynaklarının çarçur edilmesine neden olabileceğini kaydetti. "Yolsuzluklar gibi ülkemize yıllarca ağır maliyetler ödeten sorunların temelinde etik değerlerin yeterince yerleşmemesi gelmektedir." diyen Pakdil, etik ilkelerin hukukun, kanunların etkisiz kaldığı alanlarda devlete ve kurumlarına olan güveni ve verimliliği artırmanın en etkili yolu olduğunu belirtti.

(CİHAN)

Adalet Bakanı Şahin: Yargı kurumları güven sıralamasında ilk sırada değil

18 Şubat 2009 Haberleri 1 2 3 4 5