Kuyumcular: Sektörümüz 'ayrıcalıklı' veya 'korunan' bir sektör değil

Kuyumculuk sektörü temsilcileri, kuyumculuk ve mücevherat ürünlerine uygulanan dolaylı verginin kalkmadığını, aksine, KDV kaldırılırken yerine daha ağır olan yüzde 20'lik ÖTV getirildiğini, bunun yanısıra değişik vergilendirmeler ve sektörün taleplerine cevap veremeyen bir kambiyo rejimi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Sektörü temsilcileri, dolayısıyla sektörün 'ayrıcalıklı' veya 'korunan' bir sektör olduğunu söylemenin doğru olamayacağını belirtti.

Son günlerde medyada kuyumculuk sektöründen bir firmaya yönelik iştigali haricideki eleştirilerin, Türk Kuyumculuk sektörü adına kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacını gerekli kıldığını açıklayan İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, şu görüşlere yer verdi:

"Kamuoyunda vergiden muaf şeklinde yanlış olarak bilinen kuyumculuk sektörümüz; aslında son derece haksız bir vergilendirmeye tabidir. Dünyada İtalya'dan sonra 2. sırada bulunan, 30.000'den fazla perakende mağazası, 250.000'den fazla direkt çalışanı ve binlerce üretici firması ile ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandıran sektörümüz yaklaşan seçimler ve siyasi gelişmeler nedeniyle medyada yer alan bazı yorumlar ve söylemler nedeniyle haksızlığa uğramaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sektörümüz bir değil, binlerce firmadan oluşmaktadır. Hal böyleyken; sektörümüzün önünü açan marka, tasarım ve gerekli insan kaynağını oluşturmak için verilen çabalara destek olan her türlü kanun, mevzuat ve uygulama sadece tek bir firma için değil sektörün tamamı için olumlu bir gelişme olarak adlandırılmalıdır.

Türk Kuyumculuk Ailesi olarak siyasi değil, ticari bir iş yaptığımızın bilincindeyiz ve söz konusu bilince sahip olduğumuzu da Türk Kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak arzusundayız. Sektörümüz dünyadaki rakiplerine göre son derece zor şartlarda ve büyük engellemelerle boğuşarak yoluna devam etmektedir. 2004 yılında uygulamaya konulan ancak sonucunu bile alamadan değiştirilen bir yasa nedeniyle sektörümüz uğradığı zararı seslendirmeye başladığı bugünlerde medyaya yansıyan haberler nedeniyle son derece rahatsız olmuştur.

Bir yanlış anlamayı düzeltmek amacıyla kamuoyunun bilgisine şu gerçeği sunmak istiyoruz: Kuyumculuk ve mücevherat ürünlerine uygulanan dolaylı vergi kalkmamıştır. Aksine, KDV kaldırılırken yerine daha ağır olan % 20'lik ÖTV getirilmiştir. Ne üyesi olmak için gayret sarf ettiğimiz AB'de, ne de kıyasıya rekabet ettiğimiz Uzak Doğu ülkelerinde sektöre yönelik böyle bir vergilendirme yoktur. Rekabeti imkansız kılan ÖTV'nin yanı sıra değişik vergilendirmeler ve sektörümüzün taleplerine cevap veremeyen bir kambiyo rejimi ile de karşı karşıyayız. Dolayısıyla sektörümüzün 'ayrıcalıklı' veya 'korunan' bir sektör olduğunu söylemek ancak bilgi dayandırılabilir.

Türk Kuyumculuk ve Mücevherat sektörü olarak kamuoyu ve medyadan beklentimiz; yüz binlerce çalışanımızı, on binlerce mağazamızı ve binlerce üreticimizi siyasi tartışmalar ve dedikodu yumağının içine çekmeden değerlendirmeleridir. Tarihi binlerce yıla dayanan, etik temeller üzerine oturmuş, sözünü tutan, söze güvenen, hukuka saygılı, var gücüyle katma değer ve istihdam yaratan sektörümüzün amacını aşan yorumlarla lekelenmemesi gerektiğini Türk Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

(CİHAN)


09 Şubat 2009 Haberleri 1 2 3 4 5