Bakü Müzik Akademisi ile GAZÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün 5 yıl geçerli olacağını belirten Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Türk müziğinin; Türk kültürü gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Milli sınırlarıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Ersoy, "Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun ve yönetim kadrosunun bir nevi temel felsefesinin göstergesi olan bu uluslararası işbirliği protokolü, üniversitenin hakkıyla üniversal olması için kaçınılmaz bir faaliyettir. Üniversalizm ise tek yönlü, sadece batıya bakmakla değil tüm coğrafyaya kapasiteniz ve ilgi alanınız doğrultusunda eşit şekilde bakmakla mümkündür. İşte üniversite yönetiminin bu anlayışından aldığımız destekle ilk uluslararası açılımı soydaş bir ülkeyle başlatarak işe başlıyoruz" diye konuştu.

Ersoy, "31 Ocak-5 Şubat 2009 tarihleri arasında müdür yardımcılarımız sanatçı-öğretim görevlilerinden Savaş Ekici, Hakan Tatyüz ve Temel Bilimler Bölüm Başkanı Sanatçı-Öğretim Görevlisi Gültekin Şener yine okulumuz misafir Öğretim Üyesi Azerbaycan uyruklu Doç. Dr. Ilgar İmam Verdiyev rehberliğinde Bakü'de ilgili temaslarda bulunmuş ve protokol metni imzalanmıştır. Türkiye'deki üç Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan birisiyiz. Türk kültürü ekolojisine, Türk müzik ekolojisine baktığımız zaman Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar, hatta bugün Balkanlar'dan Avrupa'ya giden Türk kültürünün sahasında, Türk Müzik kültürü de yayılmaktadır. Bu çerçevede ortak dil ve ortak kültür bağından hareketle Bakü Üniversitesi Üzeyir Hacıbeyli adına Bakü Müzik Akademisi ile yaptığımız bu protokol karşılıklı kültürel alışverişten, karşılıklı öğrenci mübadelelerine kadar akademik anlamda yapılacak faaliyetlerin bulunduğu maddelerden oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

Akademik işbirliği protokolünü, Türk Dünyası Erasmusu'na doğru bir açılım olarak nitelendiren Ersoy, şöyle devam etti: "Bu işbirliği protokolü her 2 kurum arasında kültür ve sanat alışverişine olanak sağlamak, müşterek kültürleri hakkında bilgi edinmek ve her iki ülkenin milli musikisinin aynı kökten gelmesinden dolayı konservatuarlarda aynı alanda eğitim vermesi sebebiyle birbirlerine akademik çalışmalarda yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Her 2 üniversite de iş birliği protokolünde kendilerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır"

Protokolün aynısının önümüzdeki günlerde de Avrupa Müzik Okulları ile yapmayı düşündüklerini müjdeleyen Ersoy, "Bu bir yönüyle kalmayacak olan bir çalışmadır. Üniversitemizin, şehrimizin ve okulumuzun hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için bu tür temaslarımız önümüzdeki günlerde de bilimsel, sosyal ve kültürel olarak Türkiye'de, Avrupa'da ses getirecek aktivitelerle devam edecektir. İstenilen ve seçilen konularda öğretim elemanlarına karşılıklı üç aydan bir yıla eğitim, seminer, dinleti, gösteri, master ve doktora alanlarında misafir öğretim elemanı gidiş gelişini ve öğrenci değişimini sağlayıp, dergi ve her türlü basılı, görsel işitsel yayın yapmayı istiyoruz. Her iki kuruluş müşterek alanlarda karşılıklı olarak doçent, doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğretim elemanlarına ve mezunlarına destek olup, imkân hazırlayarak akademik çalışmalar yapma imkânı bulacak. Ayrıca konferanslar, kongreler, seminerler, sempozyumlar yapılarak, arşiv ve dokümantasyon desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

Bakü Müzik Akademisi ile GAZÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

09 Şubat 2009 Haberleri 1 2 3 4 5