Ekonomik krize karşı istihdamı artırıcı önlemlere ağırlık verilecek

Dünyayı derinden etkileyen ekonomik krize karşı önlem paketi çalışmalarını sürdüren hükümet, istihdamı artırmak için özel komisyon kuracak. Kısa çalışma ödeneği yüzde 50 artırılarak, süresi 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Teşvikten yararlanan 49 ilde teşvik süresinin 1 yıl daha uzatılmasının yanında kimi işlemlerde vergi harçlarının düşürülmesi için yasa tasarısı hazırlanarak Meclis'e gönderildi.

Ekonomik krize karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili Başbakan Yardımcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; krizin öncelikle işsizliği artırdığını belirleyen Konsey, İstihdamın Arttırılması Daimi Özel İhtisas Komisyonu (DÖİK) kurulmasını kararlaştırdı. Küresel ekonomik işsizliği artırarak, toplumsal ve bireysel yaşam kalitesini etkilediği, bu açıdan istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasının hayati önem taşıdığı bildirildi. İşsizliğin önlenmesi amacıyla, işyerlerine işçileri işten çıkartmaması karşılığında ödenen kısa çalışma ödeneğinin miktarının yüzde 50 artırılmasına karar veren ESK, süresinin ise 3 aydan 6 aya çıkarılmasını karara bağladı. Kadın ve gençlerin istihdamına yönelik sağlanan teşviğe başvuru süresiyla birlikte 49 ilde uygulanan yatırım teşviklerinin süresinin de 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Ayrıca, stopaj ve primde tek bildirge sistemine geçilmesine, kimi işlemlerde vergi ve harçların düşürülmesine yönelik yasa tasarısının TBMM'ye sevkedildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan istihdam paketiyle birlikte alınacak yeni önlemlere yönelik bilgilerin paylaşıldığı belirtilen açıklamada, sektörel önlemlerin sonuçlandırılmasının yanında bu kapsamda alınacak önlemlerin istihdam üzerinde olumlu etkileri olacağı üzerinde durulduğu kaydedildi. İstihdamla ilgili yapılması gereken çok boyutlu çalışmalara da yer verilen toplantıda, istihdamı artırıcı çalışmalar yapacak DÖİK'in kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. İşgücüne katılım oranları, işgücü talebi, istihdam yaratma kapasitesi anlamında KOBİ'lerin istihdam ve işsizliği etkileyen iç ve dış talepdeki değişimlerin meslek edindirmeye odaklanılmasının sağlanması kararlaştırılan toplantıda, yapısal sorunlar için farklı yaklaşımlar benimsenmesi ile alınan tedbirlerin izleme ve değerlendirmesinin DÖİK tarafından yapılması konusunun ele alındığı öğrenildi. İşçi, işveren ve hükümet arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine dikkat çekilen toplantıda, ESK'nın daha sık toplanarak, ve yapısının güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

(CİHAN)


05 Şubat 2009 Haberleri 1 2 3 4 5