Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki döner sermaye haksızlığına yargı freni

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde geçici işçilikten 4/B statüsüne geçen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri dışındaki personele döner sermaye ödemeyen idarenin işlemi iptal edildi.

Sağlık-Sen'in açtığı davada Ankara 10. İdare Mahkemesi, Yüksek İhtisas Hastanesi'nin 209 Sayılı Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Hakkında Kanun'a aykırı bir işlem gerçekleştirdiği gerekçesiyle işlemin iptaline ve geriye dönük alacakların tahsiline hükmetti.

209 Sayılı Döner Sermaye Hakkındaki Kanun'un 5. maddesinde personelin istihdam şekline dair bir sınırlama getirmeden kurumda çalışan tüm personele döner sermaye ek ödemesi yapılmasının öngörüldüğüne vurgu yapılan mahkeme kararında, buna karşın idarenin, döner sermaye ödemelerini düzenleyen yönetmelikte davacının kadrosunun yer almadığı gerekçesini öne sürerek davacıya döner sermaye ödemediği belirtildi.

Bu durumun, "Yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatlar, dayalı olduğu yasaya aykırılık teşkil edemez" yönündeki idare hukuku ilkelerine aykırılık teşkil ettiği kaydedilen dava kararında şu görüşlere yer verdi:

"Bu durumda davalı idarece bir üst norm olan yasa hükmü gözetilmeksizin, yasaca öngörülmeyen bir sınırlamanın bir alt norm kuralı olan yönetmelikle getirilmesinde ve aynı birimde görevli personel arasında ayrım yapılarak kadrosu yönetmelikte sayılmayan ancak fiilen çalışmalara katkıda bulunan personelin ek ödemeden faydalandırılmaması sonucunu doğuran düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Öte yandan, davacının bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının ise idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gereği Anayasa'nın 125. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluktur."

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, mahkeme kararının; Yüksek İhtisas Hastanesi'nde döner sermaye hakkından yararlandırılmayan 4/B'liler için önemli olduğu kadar Sağlık-Sen için de önemli bir karar olduğunu belirterek, "Sendikaların varlığı, üyelerinin sorunlarını çözdükçe anlam kazanır. Üyesine boş vaatler yerine hizmet sunma ilkesiyle hareket eden Sağlık-Sen hiçbir zaman bu çizgisinden sapmayacaktır." dedi.

(CİHAN)


03 Şubat 2009 Haberleri 1 2 3 4 5