Cezaevlerinde 15 bin jandarmanın görevini sivil memurlar alacak (özel)

Adalet Bakanlığı'nın Meclis'e sunduğu 'Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı' ile cezaevlerinde 15 bin jandarma başka alanlara kaydırılacak. Jandanmanın asli görevine çekilmesi ile oluşacak 15 bin kişilik kadro kademeli şekilde sivil personele devredilecek. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, cezaevlerinde Jandarma'nın sağladığı dış güvenliğin Adalet Bakanlığı'na devredilmesinin çabuklaştırılmasını istedi. Atalay, jandarmanın geniş bir alanda görev yaptığını, 15 bin kişiyi de başka alanlarda görevlendireceklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı, 'Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı' adıyla bir yasa taslağı hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş aldı. Bakanlık tasarıyı Meclis'e gönderdi. Tasarıyla kurumların dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi görevi verilerek jandarmanın genel kolluk gücü olarak asli görevine dönmesine imkan sağlayacak.

Hazırlanan kanun tasarısına göre şimdiye kadar jandarmanın yerine getirdiği dış güvenliğin sağlanması, firarın önlenmesi, sevk ve nakil işlemleri, mahkemelere ve hastanelere götürüp getirme gibi görevler yeni oluşturulacak dış güvenlik birimi tarafından yürütülecek.

Tasarının uygulamaya geçmesi halinde Jandarma, dış güvenlik görevini Adalet Bakanlığı'na devredecek. Dış güvenlik görevlileri, cezaevlerinde direniş, firar, firara teşebbüs gibi durumlarda zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak. Cezaevlerinin iç güvenliğini sağlayan infaz koruma memurları silah bulunduramazken dış güvenlik görevlileri silah taşıyabilecek. Ancak, herhangi bir isyan ya da saldırı gibi durumlar dışında cezaevine silahla giremeyecek.

Tasarı, kapalı ceza infaz kurumları, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin dış güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenliyor. Askeri ceza infaz kurumları, tasarı kapsamı dışında tutuluyor. Tasarıya göre, kurumların devir işlemi 5 yıl içinde tamamlanacak. Ceza ve infaz kurumlarının dış güvenlik hizmetlerinin devri süresince her yıl bin 500'den az olmamak üzere, sınav ve atama usulüyle personel alınacak.

2008 yılında hazırlanan tasarı Meclis'ten geçerse yaklaşık 15 bin civarında jandarma, diğer alanlarda görevlendirilecek. Konu geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı valiler toplantısında da gündeme geldi. Cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarma tarafından sağlandığını hatırlatan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 2008 yılı başında Adalet Bakanlığı ile görüşülerek cezaevlerinin dış güvenliğinin de Adalet Bakanlığı'na devri konusunda bir tasarı hazırlandığını hatırlattı.

Tasarının şu anda TBMM'de olduğunu aktaran Atalay, "Bunun çabuklaştırılması bizim dileğimizdir. Çünkü burada yaklaşık 15 bin civarında jandarma tasarrufumuz olacak. Bunu diğer alanlarda değerlendireceğiz. Jandarmanın görev alanı oldukça geniş. Şu anda 35 bin köy ve 45 bin civarında da bağlı ve mezra kuruluşu bulunuyor. Bu geniş alanda jandarma hizmet veriyor. Türkiye coğrafyasının yaklaşık yüzde 92'sini oluşturan bu alanda daha yeterli hizmet vermek istiyoruz. Cezaevlerindeki tasarruf bu yönden önemli. Ben göreve başladığımda 94 ilçe sınırı içerisinde jandarma görev yapıyordu. Bu bir yıl içerisinde bu ilçelerimizi polise devrettik. Şimdi yeni kurulan 43 ilçemiz var. Buralardaki devir işlemi devam ediyor." dedi.

(CİHAN)


28 Ocak 2009 Haberleri 1 2 3 4 5