Belçika'da İslamofobi yaygınlaşıyor

Belçika'da yapılan akademik bir araştırma İslamofobi'nin Flaman Bölgesinde hızla yayıldığını ortaya koydu. Her iki Flamandan birisinin İslam ve Müslüman kavramlarını olumsuz bir biçimde algıladığı kaydedilirken, Flaman seçmenlerin yüzde 46'sının İslam'ın Avrupa kültürüne katacağı artı bir değerinin olmadığı görüşünde olduğu tespit edildi.

Belçika'nın muteber üniversitelerinden Katolik Leuven Üniversitesi'ne (KUV)bağlı Sosyal ve Politik Kamuoyu Araştırma Merkezi (İSPO), geniş çaplı bir araştırmaya imza attı. 1991 -2007 yılları arasında Flaman seçmenin göçmenler karşısındaki pozisyonunu araştıran akademisyenler çok çarpıcı bulgulara ulaştı. Belçika kamuoyunda geniş yankı uyandıran akademik çalışmaya göre; 1991 yılını takip eden yıllarda İslam karşıtlığı her yıl artarken, 1995 yılından sonra durumda değişiklik tespit edilmiş ve iyileşmeye şahit olunmuş. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra ivme yeniden İslam aleyhtarlığına kaymış ve 2007 yılında toplumda 1991'daki kadar İslam karşıtlığı tespit edilmiş. Araştırmada imzası bulunan Prof. Marc Swyngedouw, başlangıçta Müslümanların sadece iş sahasında bir tehdit olarak algılandığını fakat sonraki yıllarda İslam kültürünün daha etkili bir tehdit olarak görülmeye başlandığını savunuyor. Araştırmaya katılanlardan yarısına yakını İslam'ı Batı kültürüne herhangi bir katkı sağlamadığını, Müslümanların çıkarcı bir şekilde sosyal haklarından istifade ettiğini ve İslam'ın diğer dinlere nazaran daha saldırgan olduğunu düşünüyor. Gençlerin yaşlı Flamanlara göre daha toleranslı olduğu savunulduğu akademik çalışmada, yabancılarla iletişim halinde olan ya da daha geniş bir dünya bakışı bulunan kişilerde İslamofobi'nin daha az görüldüğü tespit edilmiş. Araştırmaya katılanların yüzde 81'i Müslüman erkeklerin kadınları ezdiğine inanıyor. Flamanlar İslam'a karşı yabancı asıllılara nazaran daha negatif bir algı içinde olduğu ifade edilirken, yarıya yakını yabancı karşıtı söylemlerin basın ve yayın yoluyla ifade edilmesinden yana olduğu kaydedildi.

(CİHAN)


26 Ocak 2009 Haberleri 1 2 3 4 5