Bakanlar Kurulu'ndan ekonomiyi canlandırma düzenlemeleri

Bakanlar Kurulu'nda küresel krizden piyasanın etkilenmesini asgariye indirmek amacıyla hurda araçlar ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Devlet Bakanı Cemil Çiçek, yapılan düzenleme ile ilgili bürokratik süreçlerin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

Düzenlemelerin bankaların bazı faaliyetlerinin BDDK'nın etkin gözetim ve denetim yapmasına engel olmayacağını ifade eden Çiçek, düzenlemenin bankalara rahat hareket etme imkanı sağlayacağını vurguladı. Finansal holding şirketlerin tanımlarının yapıldığını kaydeden Çiçek, finansal holdinglerin AB standartları çerçevesinde ele alındığını ve finans holdingleşmesinin bir çatı altında toplandığını söyledi. Çiçek, tasarı ile Türkiye'de banka kurulması sürecinde mütekabiliyet getirildiğini, destek hizmetleri hariç BDDK'dan için sürecinin yeniden düzenlendiğini kaydetti. Bankaların her konuda BDDK'dan izin almaları yerine belli konularda izin almasının getirildiğini söyledi. Çiçek, kalkınma bankalarının müşterisini bir fon şeklinde değerlendirmesine imkan verilmesi yönünde düzenleme yapıldığını kaydetti. Tasarıyla birlikte tabela banka kurulmasının engellenmesi öngörülüyor.

Bakan Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısının ele alındığını söyledi. Çiçek, düzenlemelerin ekonominin rekabet gücünün artırılmasını sağlamak, istihdamı teşvik etmek, vergiyi tabana yaymak, kayıt dışını önlemek amacıyla yapıldığını söyledi. Benzeri düzenlemelerin geçmişte de yapıldığını anlatan Çiçek, "Bunların bir kısmı içinden geçtiğimiz ekonomik sıkıntıyla paralellik gösteriyor. Kısa çalışma ödeneği diye bir konu var son günlerde. Bu konuyu prensip itibariyle kararlaştırmış oluyoruz. Bunun içeriğinin nelerden oluşacağı, sosyal taraflarla çarşamba günü yapılacak toplantıda belirlenecek. Prensip itibariyle kısa çalışma ödeneğini gündeme getirmiş oluyoruz. Çalışan kişilerin mümkün olduğu kadar işsiz kalmamasına, iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçmek istiyoruz." dedi.

İNTERNET VERGİSİNDE İNDİRİM

Çiçek, dış ticarette vergi uygulamasının kolaylaştırıldığnı ve internet iletişiminde alınan özel işlem vergi oranının indirildiğini belirtti.

Yapılan düzenlemeyle kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmetinin yüzde 5, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden alınan vergi oranlarının ise yüzde 15 oranında düşürüldüğünü kaydetti.

HURDA ARAÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Çiçek, ekonomik ömrünü tamamlayan, hurda haline gelen, çalışma imkanı olmayan eski model motorlu araçlarla ilgili düzenleme yapıldığını söyledi.

Çiçek, yapılan düzenleme ile hurda motorlu araçların kaldırılmasının yasal dayanağa kavuşturulmuş olacağını vurguladı. Yapılan düzenlemeyle 30 yaşını aşmış motorlu araçların ortadan kaldırılması için düzenleme yapılacağını, bu araçların vergi ve trafik cezası borçlarının affedileceğini kaydetti.

KURUMLAR ARASINDA BORÇ-ALACAK DÜZENLEMESİ

Çiçek, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bir kısım borç ve alacakları konusunda da düzenlenmeye gidildiğini belirtti. Enerji alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının borç ve alacaklarının takas, mahsup ve telkin suretiyle düzenlenmesine gidildiğini anlatan Çiçek, Türkiye Kömür İşletmeleri, Taşkömürü Kurumu, Botaş, EÜAŞ, Türkiye Elektriki İletişim A.Ş, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş ve Türkiye Elektrik Dağımız A.Ş.'nin birbirlerine karşılıklı borç ve alacak ilişkileri olduğunu kaydetti. Çiçek, bu düzenlemeyle kurumların iç bünyelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Tasarıyla BOTAŞ'ın Maliye Bakanlığı'na olan bütün borçları, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş'nin Kamu Ortaklığı Fonu'na olan temettü borçları, bu kurumların Hazine Müsteşarlığı'na olan bütün temettü borçaları terkin yoluna gidiliyor. Terkin edilen tutarlar Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'nin bilançosunda gösterilerek borç bakiyesine mahsup edilecek.

EKONOMİK KOORDİNASYON KURULU'NA YASAL DÜZENLEME

Bakanlar Kurulu'nda görüşülen yasa tasarısında, ekonomik konuların ele alındığı Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun yapısı ve görevleri belirlendi.

Kurul üyeleri Başbakan tarafından belirlenecek ve bir başbakan yardımcısı tarafından koordinasyonu sağlanacak.

(CİHAN)


26 Ocak 2009 Haberleri 1 2 3 4 5