TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçiler borçlarını ödeyemez hale geldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2008 yılında hızla artan girdi fiyatları, iki yıldır yaşanan kuraklık, küresel ekonomik kriz sebebiyle tarım ürünleri ihracatında ve ürün fiyatlarındaki gerileme karşısında çiftçilerin kredi borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirtti. Bayraktar, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin icraya verildiği, tarlalarının satışa çıkarıldığını kaydetti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarım kredisi kullandırmaya yeni başlayan bankaların ise son iki yıldır tarımda yaşanan olumsuz gelişmeler ve ekonomik kriz gerekçesi ile 2008 yılının özellikle 2'inci yarısında tarımsal kredi kullandırmada isteksiz davranmaya başladıklarını belirtti. Borcunu ödeyen çiftçilerin kredilerinin yenilenmediğini ifade eden Bayraktar, "Yenileyenler de genellikle çok borçlu olduğundan, yatırım ve üretimde kullanmak için değil, sadece borç kapatmak için kredi kullanmaktadırlar." dedi.

Kriz nedeniyle çeşitli sektörlere destek verilirken, tarımın gözardı edildiğini ifade eden Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti: "Çiftçilerimiz kendi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalar tarafından icraya verilmiştir. Çiftçilerimizden alınan bilgilere göre, 2009 yılının ilk ayından itibaren icralık durumların ve tarla satışlarının hızla artması beklenmektedir.

Çiftçilerimiz, borçlarını ödemek ve tarımsal üretime devam etmek istemektedirler. Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan tarım kesiminde önümüzdeki aylarda sosyal bir patlama yaşanmaması için Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce başlatılan icra işlemlerinin durdurulması gerekmektedir. Ayrıca, çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan tarımsal kredi borçları faizsiz olarak 3 yıl süre ile ertelenmeli ve KOBİ'ler gibi sıfır faizli kredi kullanabilme imkanı getirilmelidir."

"ELEKTRİK ÜCRETLERİNİ ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR"

Elektrik borcunu ödeyemeyen üreticilerin de zor durumda olduğuna işaret eden Bayraktar, "Üreticilerimiz, maliyet içinde önemli bir girdi kalemini teşkil eden elektrik bedellerini ödemede de büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Elektrikte uygulanan desteklemenin kaldırıldığı, borçların yeniden yapılandırmasından beklenen faydanın sağlanamadığı, üreticinin borcunu ödeyemediği ve icralık olduğu bir ortamda tarımda kullanılan elektriğin birim fiyatının yüzde 50-60 artması üreticilerimizi çok zor bir durumda bırakmıştır." dedi.

Tarımsal üretimde kullanılan temel girdilerden gübrede yüzde 180, mazotta yüzde 40'lara varan fiyat artışlarıyla çiftçinin belinin büküldüğünü kaydeden Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türk çiftçisi, KDV ve ÖTV'sini peşin olarak ödemektedir. Tüccar gibi sattığı maldan KDV'sini mahsup edememektedir. Zarar etmesine rağmen sattığı maldan stopaj vergisini ödemektedir. Sadece mazota ödenen KDV ve ÖTV destekleme bütçesini aşmaktadır. Yapılan kesintiden sonra 5 milyar TL'nin altına düşen destekleme bütçesine karşılık, halen çiftçilerimiz kullandıkları mazota ödedikleri bu vergilerin toplamı 5.1 milyar TL'ye ulaşmaktadır.

IMF kadar bile olamadılar. IMF, kriz ortamında tarım öncelikli sektör derken, Hükümetin destekleme bütçesini yüzde 10 azaltmasını ve krizle ilgili alınan önlemelerde tarımı gözardı etmesini anlamak mümkün değildir. Çiftçimizden vergisini peşin alan devlet, bu gibi olağanüstü zor koşullarda üretimini sürdürmeye çalışan çiftçilerimizin elektrik borçlarının yapılanmasında yardımcı olmalıdır.

Üreticilerimizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkabilmeleri ve borçlarını ödeyebilmeleri bakımından icralar durdurulmalı, hali hazırda kesik olan elektrikler açılmalı, yeni bir elektrik kesintisi yapılmamalı, Bağ-Kur borçlarında olduğu gibi faiz affı yapılmak suretiyle elektrik borçları yeniden yapılandırılmalıdır."

(CİHAN)


11 Ocak 2009 Haberleri 1 2 3 4 5